Financiering

De Stomavereniging wordt vanuit verschillende organisaties gefinancierd. Het Fonds PGO (Patiënten, Gehandicapten en Ouderen) draagt jaarlijks een vast bedrag bij. Daarnaast krijgt de Stomavereniging een bijdrage van de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Voor projecten wordt een beroep gedaan op verschillende fondsen.

Legaten

Een belangrijk deel van de werkzaamheden gericht op lotgenotencontact, belangenbehartiging en informatievoorziening wordt ook betaald uit legaten of giften van particulieren.

Wilt u het werk van de Stomavereniging ook op die manier steunen? Word dan donateur