Jaarplannen en jaarverslagen

De Stomavereniging zet haar visie, missie en kerntaken uiteen in het Meerjarenbeleidsplan. Elk jaar verschijnt er een jaarplan waarin de hoofdlijnen van beleid verder zijn uitgewerkt.

Jaarverslagen

Elk jaar blikt de Stomavereniging in het Jaarverslag terug op de activiteiten van het vorige jaar, de behaalde resultaten en de verkorte jaarrekening.