Ledenraad

Ledenraad StomaverenigingDe Ledenraad is het hoogste orgaan van de Stomavereniging. De Ledenraad vertegenwoordigt alle leden van de Stomavereniging en denkt vanuit hun perspectief mee over het beleid van de Stomavereniging. Zij zien erop toe dat het bestuur opereert volgens de prioriteiten en de doelen die de leden aandragen.

Taken 

  • Denkt mee over de koers van de Stomavereniging en monitort het beleid.
  • Benoemt het verenigingsbestuur
  • Verantwoordelijk voor de goedkeuring van de jaarrekening, het jaarverslag, strategisch meerjarenplan, jaarplan en begroting.

Samenstelling 

De Ledenraad bestaat uit 16 leden die allemaal een stoma of pouch hebben. Zij vergaderen minimaal drie keer per jaar. De leden worden benoemd voor 4 jaar, met een mogelijkheid tot eenmalige verlenging van 4 jaar. Deelnemers van de Ledenraad zijn leden en worden door leden gekozen.

Strategische cyclus

Jaarlijks wordt  een zogenaamde strategische cyclus gevolgd. De directeur bereidt samen met de staf in deze cyclus het strategisch meerjarenplan en het jaarplan voor en legt dit ter vaststelling voor aan het verenigingsbestuur. De Ledenraad geeft er vervolgens zijn goedkeuring aan. Daarna wordt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering neergelegd bij de directeur. Het verenigingsbestuur houdt toezicht op het proces en uiteindelijk ziet de Ledenraad toe op het resultaat.

Verkiezingen 2020

In 2020 zijn er weer nieuwe verkiezingen voor de Ledenraad. De Ledenraad bestaat uit 16 enthousiaste en doortastende leden die voor 4 jaar tekenen. Begin 2020 is de kandidatenlijst klaar en gaan leden van de Stomavereniging stemmen op de kandidaat van hun voorkeur. Sta jij ook op die lijst? Meld je dan aan! 

Hier vind je de profielschets voor leden van de ledenraad. Pas jij in het plaatje? Vul dan dit formulier in en mail het naar info@stomavereniging.nl onder vermelding van ‘Kandidaat Ledenraad’. We zien je aanmelding graag tegemoet! Sluitingsdatum voor aanmelding is 1 februari 2020.

Artikel in Vooruitgang

Meer weten over de Ledenraad en wat dit inhoudt? Lees dan dit artikel in de Vooruitgang. Marjan Kamphuis en Paul Stortelder vertellen wat er zo bijzonder is aan het lidmaatschap.

Leden van de Ledenraad

Jannie Verheij
Paul Stortelder
Hans Kaptein
Johan de Hoop
Marjan Kamphuis
Kees de With
Dick Heusinkveld
Wouter Deelen
Bert Gootjes
Joke Hagen
Pieter Elenbaas
Wiebe Tiekstra
Eddy Brugman
Kees Procee

Lees hier de laatste verslagen van de vergaderingen

Vergadering 17 juni 2015
Vergadering 9 september 2015
Vergadering 23 september 2015
Vergadering 28 januari 2016
Vergadering 20 april 2016

Vergadering 18 mei 2016
Vergadering 15 juni 2016
Vergadering 28 september 2016
Vergadering 26 oktober 2016
Vergadering 28 februari 2017

Vergadering 10 mei 2017
Vergadering 14 juni 2017
Vergadering 27 september 2017
Vergadering 22 november 2017
Vergadering 21 februari 2018
Vergadering 26 maart 2018
Vergadering 25 april 2018
Vergadering 17 oktober 2018
Veradering 20 februari 2019