Ledenraad

Ledenraad StomaverenigingDe Ledenraad is het hoogste orgaan van de Stomavereniging. De Ledenraad vertegenwoordigt alle leden van de Stomavereniging en denkt vanuit hun perspectief mee over het beleid van de Stomavereniging. Zij zien erop toe dat het bestuur opereert volgens de prioriteiten en de doelen die de leden aandragen.

Taken van de Ledenraad

  • De Ledenraad denkt mee over de koers van de Stomavereniging en monitort het beleid.
  • Benoeming van het bestuur
  • Verantwoordelijk voor de goedkeuring van de jaarrekening, het jaarverslag, strategisch meerjarenplan, jaarplan en begroting.

Samenstelling Ledenraad

De Ledenraad bestaat uit 16 leden die allemaal een stoma of pouch hebben. Zij vergaderen minimaal drie keer per jaar. De leden worden benoemd voor 4 jaar, met een mogelijkheid tot eenmalige verlenging van 4 jaar. Deelnemers van de Ledenraad zijn leden en worden door leden gekozen.

Strategische cyclus

Jaarlijks wordt  een zogenaamde strategische cyclus gevolgd. De directeur bereidt samen met de staf in deze cyclus het strategisch meerjarenplan en het jaarplan voor en legt dit ter vaststelling voor aan het verenigingsbestuur. De Ledenraad geeft er vervolgens zijn goedkeuring aan. Daarna wordt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering neergelegd bij de directeur. Het verenigingsbestuur houdt toezicht op het proces en uiteindelijk ziet de Ledenraad toe op het resultaat.

Leden van de Ledenraad

Jannie Verheij
Paul Stortelder
Hans Kaptein
Johan de Hoop
Marjan Kamphuis
Kees de With
Dick Heusinkveld
Wouter Deelen
Bert Gootjes
Joke Hagen
Louis Gerritsen
Pieter Elenbaas
Wiebe Tiekstra
Eddy Brugman
Kees Procee

Lees hier de verslagen van de Ledenraad vergadering

Bericht Ledenraad vergadering 17 juni 2015
Bericht Ledenraad vergadering 9 september 2015
Bericht Ledenraad vergadering 23 september 2015
Bericht Ledenraad vergadering 28 januari 2016
Bericht Ledenraad vergadering 20 april 2016
Bericht Ledenraad vergadering 18 mei 2016
Bericht Ledenraad vergadering 15 juni 2016
Bericht Ledenraad vergadering 28 september 2016
Bericht Ledenraad vergadering 26 oktober 2016
Bericht Ledenraad vergadering 28 februari 2017
Bericht Ledenraad vergadering 10 mei 2017
Bericht Ledenraad vergadering 14 juni 2017
Bericht Ledenraad vergadering 27 september 2017
Bericht Ledenraad vergadering 22 november 2017
Bericht Ledenraad vergadering 21 februari 2018
Bericht Ledenraad vergadering 26 maart 2018