Prof. Brummelkampprijs

Prof. Brummelkamp was één van de oprichters van de Stomavereniging (destijds nog Harry Bacon Club). Hij zette zich vooral in voor goede voor- en nazorg bij stomadragers. In 1986 heeft de Stomavereniging een prijs aan zijn naam verbonden. Iemand komt alleen in hele bijzondere situaties in aanmerking voor deze prestigieuze prijs. De prijs bestaat uit een oorkonde en een penning.

Criteria

Om de Prof. Brummelkampprijs te winnen, moet iemand aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Iemand heeft zich langdurig en buitengewoon ingezet voor de Stomavereniging en/of voor stomazorg.
  • Iemand heeft een verantwoordelijkheid gedragen of een bekwaamheid getoond die aanmerkelijk groter is dan de Stomavereniging van hem of haar mocht verwachten.
  • Iemand heeft alleen of samen met anderen, al dan niet in opdracht, een zeer uitzonderlijke prestatie verricht.

Winnaars Prof. Brummelkampprijs

  • Dr. J. Moor, voorzitter SSSV (19 april 1986)
  • Philip M.TH. Niggebrugge, oud-directeur ConvaTec Squibb (16 april 1988)
  • Dr. H.B.M. van de Wiel, medisch psycholoog (21 september 1991)
  • Dr. W.C.M. Weijmar Schultz, gynaecoloog (21 september 1991)
  • G. van Eijk, hoofd bezoekdienst NSV (5 oktober 1996)
  • Ria Smeijers, voorzitter NSV tot 2006 (15 juni 2006)
  • Marc Bekkers, oud-voorzitter en -directeur NSV (postuum uitgereikt 20 juni 2009)