Samenwerking

De Stomavereniging neemt deel aan diverse netwerken waarin:

  • beleid wordt voorbereid
  • onderzoek wordt gedaan
  • politieke beslissingen worden voorbereid
  • patiëntenorganisaties samenwerken

Het deelnemen aan dergelijke netwerken maakt het mogelijk om in een vroeg stadium van beleidsontwikkeling een standpunt te verwoorden, bijvoorbeeld door een peiling onder de leden. Hierdoor kunnen argumenten van de vereniging in een vroeg stadium een rol spelen in de besluitvorming, wat ten goede komt aan de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van stomadragers.

Patiëntenorganisaties en koepels

De Stomavereniging kan ook in netwerken van patiëntenorganisaties (binnen koepels, samenwerkingsverbanden/platforms en thematische groepen) invloed uitoefenen of toegang verkrijgen tot projectsubsidies om thema’s uit te werken of activiteiten te ontwikkelen. Met dergelijke kansen kan de vereniging innovatie in eigen huis realiseren, bijvoorbeeld bij voorlichting, digitale informatievoorziening en onderzoek naar aandachtspunten in de stomazorg.

Lidmaatschap met korting (dubbellidmaatschap)

Bent u al lid van een andere patiëntenvereniging en wilt u ook lid worden van de Stomavereniging? Dan komt u in aanmerking voor een aantrekkelijke korting. Dit betekent dat u korting krijgt op beide contributies wanneer u lid bent bij beide verenigingen. Dit aanbod geldt bij de volgende verenigingen:

Neem contact op met de Stomavereniging om te vragen naar de voorwaarden.