Samenwerking

Lidmaatschap met korting (dubbellidmaatschap)

Ben je lid bij een andere patiëntenvereniging en wil je ook lid worden bij de Stomavereniging? Je ontvangt dan 25% korting op de contributie bij beide verenigingen. Het lidmaatschap bij de Stomavereniging is dan niet €25,- per jaar maar €18,75 per jaar. Dit aanbod geldt alleen in combinatie met een lidmaatschap bij de volgende verenigingen:

Neem contact op met de Stomavereniging om te vragen naar de voorwaarden. Informeer bij de andere verenigingen welke korting u op de contributie krijgt.

Samenwerking

De Stomavereniging neemt deel aan diverse netwerken waarin:

  • beleid wordt voorbereid
  • onderzoek wordt gedaan
  • politieke beslissingen worden voorbereid
  • patiëntenorganisaties samenwerken

Het deelnemen aan dergelijke netwerken maakt het mogelijk om in een vroeg stadium van beleidsontwikkeling een standpunt te verwoorden, bijvoorbeeld door een peiling onder de leden. Hierdoor kunnen argumenten van de vereniging in een vroeg stadium een rol spelen in de besluitvorming, wat ten goede komt aan de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van stomadragers.

Patiëntenorganisaties en koepels

De Stomavereniging kan ook in netwerken van patiëntenorganisaties (binnen koepels, samenwerkingsverbanden/platforms en thematische groepen) invloed uitoefenen of toegang verkrijgen tot projectsubsidies om thema’s uit te werken of activiteiten te ontwikkelen. Met dergelijke kansen kan de vereniging innovatie in eigen huis realiseren, bijvoorbeeld bij voorlichting, digitale informatievoorziening en onderzoek naar aandachtspunten in de stomazorg.