Deel deze pagina

Peilingen 2012 – 2009

Peiling december 2012: Dienstverlening Stomavereniging

Uit dit rapport blijkt dat bijna alle respondenten de Stomavereniging typeren als een betrokken, zichtbare, kritische en deskundige organisatie en als een vereniging voor alle leeftijden.

Peiling oktober 2011: Evaluatie kwaliteitscriteria stomazorg

 • ‘Stomapanel ‘Kwaliteitscriteria’ biedt nuttige uitkomsten’ (Vooruitgang, december 2011) Deze peiling bevestigde wat al bekend was en leverde ook een aantal nieuwe inzichten op. De uitkomsten worden gebruikt om de huidige set kwaliteitscriteria aan te scherpen.
 • ‘Zesde peiling: Evaluatie kwaliteitscriteria stomazorg’ (volledig rapport) Wat zijn de 10 belangrijkste kwaliteitscriteria in stomazorg? Dat werd aan de panelleden voorgelegd.

Peiling juni 2011: Waardering van de dienstverlening

 • ‘Vijfde peiling stomapanel.nl: dienstverlening stomavereniging’ (Vooruitgang juni 2011) De panelleden zijn over erg positief over de stomavereniging en haar dienstverlening en waarden haar met een 7,9. De verbeterpunten worden meegenomen in het beleids- en werkplan van de stomavereniging.
 • ‘Vijfde peiling: Waardering van de dienstverlening’ (volledig rapport) Hoe wordt de dienstverlening door stomadragers gewaardeerd? Hoe is de informatievoorziening? Dit en meer kwam aan bod in de vijfde peiling.

Peiling december 2010: Onderzoek naar het gebruik van stomamaterialen

 • ‘Eigen onderzoek naar gebruik van stomamaterialen’ (Vooruitgang december 2010) Maar liefst 758 mensen hebben deelgenomen aan de peiling met vragen over het gebruik van stomamateriaal, meerverbruik, accessoire-gebruik, kosten, verwachtingen en de zorgverzekeraar.
 • ‘Vierde peiling: Onderzoek naar het gebruik van stomamaterialen’ (volledig rapport) Hoeveel materiaal gebruiken stomadragers? Bij wie winnen ze advies in als het gaat om stomamaterialen? Deze vragen werden gesteld in de vierde peiling.

Peiling november 2009: Stomagerelateerde complicaties

 • ‘Derde peiling stomapanel.nl: voorlichting verder verbeteren’ (Vooruitgang december 2009) Er is behoefte aan nog betere en gerichtere voorlichting. Ze denken bijvoorbeeld ten onrechte dat bepaalde klachten ‘wel overgaan’ waardoor ze te laat aan de bel trekken. de stomavereniging weet door deze peiling hoe de voorlichting beter kan.
 • Derde peiling: stoma gerelateerde complicaties (volledig rapport) Welke complicaties treden op na de aanleg van een stoma en hoe wordt hiermee omgegaan?

Peiling juni 2009: De kwaliteit en organisatie van stomazorg

 • ‘Stomapanel.nl: Opvallende antwoorden bij de tweede peiling’ (Vooruitgang september 2009) Panelleden geven aan dat er betere voorlichting wordt verwacht. Niet alleen omtrent de operatie zelf, maar ook over verschillende aspecten rondom het leven met een stoma.
 • Tweede peiling: de kwaliteit en organisatie van stomazorg (volledig rapport) Hoe ervaren stomadragers de kwaliteit en organisatie van de stomazorg?

Peiling maart 2009: De invloed van de stoma op het dagelijks leven

 • ‘Stomapanel.nl: eerste peiling geeft leerzame inzichten’ (Vooruitgang, juni 2009) Mensen willen beter worden voorgelicht. Dat is een van de belangrijkste inzichten uit de eerste peiling.
 • ‘Digitale stomapanel: de eerste peiling’ (Vooruitgang maart 2009) Stoma heeft beperkende invloed op lichamelijke activiteiten en andere resultaten uit de eerste peiling.
 • Eerste peiling: de invloed van de stoma op het dagelijks leven (volledig rapport) Bijna 800 leden reageerden op themavragen over het dagelijks leven met een stoma.

menu