Deel deze pagina

Peilingen 2016

Peiling september 2016: Hoe staat het met uw mondgezondheid?

Er zijn verschillende aanwijzingen dat er een verband bestaat tussen darmproblemen en de mondgezondheid. Het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) doet hier in samenwerking met de Stomavereniging onderzoek naar. Doel is om de tandheelkundige zorg aan mensen met darmproblemen te verbeteren. De uitkomsten zijn samengevat in een artikel in Vooruitgang.

Peiling juni 2016: Wat is de impact van uw stoma op uw leven?

Wat is de impact van uw stoma op uw leven? Arts-onderzoeker Norbert Verweij deed onderzoek naar de impact van een stoma op het leven. Hij was daarbij vooral benieuwd of mensen die ouder zijn dan 80 jaar méér beperkingen of impact ervaren dan mensen die jonger zijn dan 80 jaar. Dit blijkt niet het geval. De resultaten van dit onderzoek zijn nu gepubliceerd in een vooraanstaand wetenschappelijk blad: ‘International Journal of Colorectal Disease’. De uitkomsten uit dit onderzoek worden meegenomen door Verweij bij het vaststellen van richtlijnen in het ziekenhuis.

Peiling juni 2016: Herkennen van stomaproblemen

Hoe wilt u geïnformeerd over het herkennen van stomaproblemen?Stomaproblemen worden niet altijd herkend en mensen met een stoma weten niet altijd, hoe adequaat te handelen wanneer zich problemen voordoen. Goede informatievoorziening over het herkennen en behandelen van lichamelijke stomaproblemen zou op dit gebied voor verbetering kunnen zorgen. Vier studenten HBO-V van Saxxion deden hier onderzoek naar in opdracht van de Stomavereniging. Lees hier het onderzoeksverslag.

Peiling maart 2016: Kwaliteitscriteria ziekenhuiszorg

Wat vindt u belangrijk bij het opstellen van nieuwe kwaliteitscriteria voor stomazorg in het ziekenhuis? De uitkomsten gebruiken wij voor het opstellen van de minimale normen voor goede stomazorg voor de Stoma Zorgwijzer. Wat in ieder geval al duidelijk is, is dat u de stomaverpleegkundige, goede voorlichting, en het menselijke aspect heel belangrijk vindt. De resultaten van dit onderzoek zijn in maart 2016 gepubliceerd in de Vooruitgang.

Peiling januari 2016: Hoe is de stomazorg in het ziekenhuis en thuis?

De Stomavereniging heeft dit onderzoek gestart om in beeld te krijgen wat stomadragers goede stomazorg vinden. Bijzonder is dat de hele keten van stomazorg is onderzocht, dus zowel in het ziekenhuis als thuis. Ruim 1.550 stomadragers hebben via een vragenlijst aangegeven hoe ze de stomazorg in het ziekenhuis en thuis ervaren én welke tips en complimenten ze hebben. Het gaat om hun ervaringen van de afgelopen 12 maanden. De resultaten worden gebruikt om de bestaande kwaliteitscriteria door te ontwikkelen. Hiermee kan de Stomavereniging vanuit het perspectief van stomadragers aangeven wat belangrijk is in de hele keten van zorg. De vragenlijst voor dit onderzoek is gebaseerd op de CQI Stomazorg die is ontwikkeld door het Nivel. De uitkomsten van het onderzoek staan in het rapport Stomazorg in het ziekenhuis en thuis.

menu