Deel deze pagina

Peilingen 2017

Peiling januari 2017: Kleding

Welke problemen ervaren mensen met een stoma bij hun kledingkeuze? Hoe gaan mensen hiermee om? En welke oplossingen zijn denkbaar? In 2016 deed de Stomavereniging hier onderzoek naar, samen met studenten van Saxion Hogeschool. Dit is gepubliceerd in 2017. Ruim 680 stomadragers deden mee met dit onderzoek naar kleding. Kleding raakt mensen in hun dagelijks leven. Meer dan de helft van de mensen met een stoma blijkt problemen met hun kleding te hebben en niet meer automatisch de kleding te dragen die zij graag willen. De uitkomsten van het onderzoek zijn gepubliceerd in de Vooruitgang van september 2017. Ook is de informatie op onze website naar aanleiding van het onderzoek uitgebreid met informatie over kleding.

Peiling maart 2017: Seksualiteit

Wat helpt om het onderwerp seksualiteit bespreekbaar te maken? Dat was de insteek voor het onderzoek dat in maart 2017 is uitgevoerd door de Stomavereniging, samen met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek deden in totaal 2.657 mensen mee, die te maken hebben gehad met kanker. 865 mensen daarvan hebben een stoma, al dan niet als gevolg van kanker. Met de resultaten uit het onderzoek is de website www.kankerenseks.nl ontwikkeld. Hierop is ook specifieke informatie te vinden voor mensen met een stoma. De uitkomsten uit het onderzoek onder mensen met een stoma staan in het rapport Stoma en Seksualiteit. Praktische informatie uit het onderzoek vindt u op onze website.

Peiling juni 2017: Hoe is de stomazorg in het ziekenhuis en thuis?

Hoe ervaren patiënten de stomazorg in het ziekenhuis en thuis? Wat gaat goed en wat kan beter? In 2016 deed de Stomavereniging hier onderzoek naar. Dit is gepubliceerd in 2017. Ruim 1.550 stomadragers hebben via een vragenlijst aangegeven hoe ze de stomazorg in het ziekenhuis en thuis ervaren én welke tips en complimenten ze hebben. Het gaat om hun ervaringen van de afgelopen 12 maanden. De resultaten worden gebruikt om de bestaande kwaliteitscriteria door te ontwikkelen. Hiermee kan de Stomavereniging vanuit het perspectief van stomadragers aangeven wat belangrijk is in de hele zorgketen. De uitkomsten van het onderzoek staan in het rapport Stomazorg in het ziekenhuis en thuis.

Peiling juli 2017: Knelpunten vergoedingen stomamateriaal

Krijgen stomadragers stomahulpmiddelen voor de huid en steunbandages vergoed? De Stomavereniging heeft dit medio 2017 gepeild onder 2.362 mensen met een stoma. De Stomavereniging wilde antwoord krijgen op de vraag hoe groot de problemen rond vergoedingen zijn en wie hiermee te maken hebben. De Stomavereniging is specifiek op zoek gegaan naar vergoedingsproblemen van middelen om de huid te beschermen en stomabreukbanden of –broeken. Over deze hulpmiddelen krijgt de Stomavereniging immers regelmatig signalen. De resultaten uit het onderzoek zijn te vinden in het rapport 10 vragen over vergoeding stomamaterialen. De uitkomsten uit dit onderzoek zijn onder de aandacht gebracht bij het ministerie van VWS.

Peiling december 2017: Doet de Stomavereniging wat zij moet doen?

De Stomavereniging staat voor optimale kwaliteit van leven voor mensen met een stoma of pouch. Om dit te bereiken zetten we er, samen met onze vrijwilligers de schouders onder. Hoe kijken mensen met een stoma of pouch aan tegen de dingen die de Stomavereniging doet? Waardeert onze achterban onze inspanningen? Om hier achter te komen deed de Stomavereniging onderzoek. Maar liefst 1.487 mensen hebben de vragenlijst ingevuld. Het oordeel: het gaat vaak goed. En uiteraard kan het op sommige punten beter. De uitkomsten van het onderzoek staan in het rapport Doet de Stomavereniging wat zij moet doen. Liever een samenvatting? Bekijk dan deze infographic. Waar mogelijk, is een vergelijking gemaakt met twee eerdere metingen die zijn gedaan.

menu