Deel deze pagina

Peilingen 2020

Ontwikkeling stoma app (doel 3; 1.500 respondenten)

Het Amsterdam Medisch Centrum (AMC) ontwikkelt een mobiele applicatie om mensen met een stoma beter te informeren en te begeleiden. Maar wat moet deze app nou precies kunnen? Wat vinden mensen met een stoma zelf belangrijk? Om dit te onderzoeken deed het AMC, in samenwerking met de Stomavereniging en Stichting Stomaatje onderzoek. Het project wordt gefinancierd door de Maag Lever Darm Stichting en het SIDN Fonds en de resultaten zijn gebruikt om de Stoma App te ontwikkelen.

Doet de Stomavereniging wat zij moet doen? (doel 5; 1.196 respondenten)

In deze vervolgmeting uit 2017 onderzoekt de Stomavereniging of onze activiteiten van de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan het realiseren van onze strategische doelen. Is de Stomavereniging, volgens haar eigen achterban, geslaagd in haar missie? (uitkomsten worden in Vooruitgang juni gepresenteerd).

Gevolgen coronacrisis voor mensen met stoma of pouch (doel 1; 1.419 respondenten)

De Stomavereniging vroeg in de eerste week van april 2020 aan mensen met een stoma of pouch wat de gevolgen van de genomen maatregelen voor hen zijn. Hiermee werd de Stomavereniging in staat gesteld om afspraken te maken met ziekenhuizen, verpleegkundigen, de industrie en de politiek over de toegankelijkheid van de stomazorg de komende periode, tijdens en na deze crisis. Ook ontwikkelde zij aan de hand van de uitkomsten specifieke informatie.

Behoeftepeiling Stichting Darmkanker (doel 2; 219 respondenten)

In 2018 werd door de Stomavereniging de werkgroep darmkanker opgericht, als opmaat naar een eigen organisatie voor (ex)darmkankerpatiënten, hun partners en naasten dit resulteerde begin 2020 in de oprichting van Stichting Darmkanker. Om goed aan te kunnen sluiten bij de wensen en behoeften van mensen die zijn geraakt door darmkanker is een behoeftepeiling uitgevoerd die dient als input voor de communicatie strategie, de strategische planning van de stichting en de website www.darmkanker.nl Resultaten laten zien dat kwaliteit van leven en goede en toegankelijke zorg het allerbelangrijkste worden gevonden.

menu