Deel deze pagina

Peilingen 2022

Doneer Je Ervaring – Contact met lotgenoten helpt

Uit het gepubliceerde Doneer Je Ervaring-onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) ‘Contact met andere mensen die geraakt zijn door kanker, wat is jouw ervaring?’, blijkt dat contact met lotgenoten helpt.

Ook de behoefte aan lotgenotencontact is groot. Van de 3.640 mensen die kanker hebben (gehad), heeft bijna driekwart hier op een zeker moment behoefte aan. Bijna iedereen die contact had met lotgenoten, had hier iets aan, zoals steun of (h)erkenning. Zij raden het ook anderen sterk aan. Alle resultaten vind je op de website van NFK.

Doneer Je Ervaring – Lymfoedeem na kanker

Bij bepaalde vormen van kanker of de behandeling ervan kan lymfoedeem ontstaan. Uit de Doneer Je Ervaring peiling ‘Sociale steun, begrip en nazorg’ (2021) kwam naar voren dat 18% van de mensen die kanker hebben (gehad) te maken heeft met lymfoedeem. Bekijk de resultaten op de website van NFK.

Uitvraag over stomatoilettafel

In samenwerking met Sanmedi heeft de Stomavereniging een enquête afgenomen onder 3104 stomadragers over de stomatoilettafel. De aanleiding is dat NEN de richtlijn waar openbare toiletten aan moet voldoen aan het herzien is. Sanmedi is door NEN gevraagd om hierover mee te denken en hen advies te geven. Sanmedi heeft de Stomavereniging gevraagd of er behoefte aan een stomatoilettafel op openbare toiletten.

De enquête is door 957 mensen ingevuld. Een ruime meerderheid van de respondenten is niet bekend met de stomatoilettafel (74,58%). Een heel klein percentage heeft een stomatoilettafel thuis (3.03%) of heeft wel eens een stomatoilettafel gebruikt (1,78%) en een deel van de respondenten heeft ervan gehoord maar nog nooit gebruikt (20,61%). Het valt op dat ondanks dat relatief veel mensen niet bekend zijn met de stomatoilettafel toch vindt dat een openbaar toilet hiervan voorzien moet zijn of het niet weet of dit zou moeten.

Onderzoek naar de beleving van stomadragers

Als Stomavereniging deden we samen met Hollister-Dansac onderzoek naar de beleving van stomadragers. Samen hebben wij het doel om de kwaliteit van leven van de stomadrager continu te verbeteren. De resultaten volgen.

Doneer Je Ervaring – Zorgen of angst bij kanker

Als je kanker hebt kun je je zorgen maken of je angstig voelen. Dit kan invloed hebben op je dagelijks leven. Als patiëntenorganisaties willen wij weten of (ex-)kankerpatiënten dit ervaren. Met deze Doneer Je Ervaring-peiling zijn we nagegaan of mensen met kanker zorgen of angst ervaren, en of daarbij knelpunten zijn. Als er knelpunten worden gesignaleerd, kunnen patiëntenorganisaties en NFK bijdragen aan oplossingen of het verbeteren van toegang tot hulp en begeleiding. Bekijk de resultaten.

menu