75% van stomadragers ervaart huidproblemen

In de stomazorg is veel meer aandacht nodig voor huidproblemen rond de stoma, ook wel peristomale huidproblematiek genoemd. Liefst 75 procent van alle stomadragers ervaart vroeg of laat problemen met de peristomale huid, meestal als gevolg van contact tussen ontlasting en de huid. Slechts twintig procent van de stomadragers zoekt professionele hulp bij huidproblemen. In het kader van Wereld Stomadag op 6 oktober met als thema ‘Speaking out changes lives’ pleit Hollister (producent van medische hulpmiddelen) voor meer bewustwording en erkenning van huidproblemen van stomadragers. Met de recent gepubliceerde klinische studie genaamd ‘ADVOCATE’ (A randomized controlled trial Determining the Variances in Ostomy skin Conditions And The Economic impact) toont Hollister aan dat huidplaten met toegevoegde ceramide positieve invloed hebben op de gezondheid van de peristomale huid.

Huidproblematiek

Wereldwijd hebben ongeveer 1,3 miljoen mensen een stoma, in Nederland zijn dat er ruim 38.000. Een stoma is een chirurgisch gemaakte opening op de buik voor de afvoer van ontlasting of urine. Meestal is ziekte de oorzaak voor het moeten aanleggen van een stoma. Stomamateriaal, bestaande uit een klevende huidplaat en opvangzakje, zorgt voor het opvangen van de ontlasting of urine. De huidplaat moet zorgen voor een lekvrije verbinding tussen huid en huidplaat. Anders gezegd: de huidplaat beschermt de huid rondom de stoma tegen contact met ontlasting. Het komt echter regelmatig voor dat de ontlasting toch in aanraking komt met de peristomale huid, wat kan leiden tot irritatie en huidproblemen. Deze huidproblemen kunnen er vervolgens weer toe leiden dat het stomamateriaal niet goed hecht aan de huid, wat op zijn beurt weer kan leiden tot lekkages, die weer zorgen voor nog meer huidproblemen.

Esther Lamme, een 31-jarige stomapatiënt, weet uit ervaring wat de impact is van huidproblemen. “Sinds 2015 heb ik een ileostoma. Op dit moment heb ik gelukkig geen huidproblemen rond mijn stoma. Ik weet ook hoe het anders kan. De huid rond mijn stoma ging stuk door lekkages, waarbij ontlasting in contact kwam met de huid. De huid bloedde, was branderig en er ontstonden pijnlijke granulomen (knobbeltjes). Een stomazakje wisselen kostte veel meer tijd en moest ook vaker, omdat het materiaal minder goed aan de huid hechtte. Het ging ook ten koste van mijn nachtrust. Ik sliep met een badhanddoek om mijn middel, om te voorkomen dat mijn bed onder zat als de boel begon te lekken. Zo´n huidprobleem maakt dat je meer met je stoma bezig bent, dan je lief is. De huid rond mijn stoma is nu weer gezond. Het is het meest heilige stukje huid dat ik heb.”

Wereld Stomadag

Op zaterdag 6 oktober is het World Ostomy day, ofwel Wereld Stomadag. Tijdens deze dag wordt extra aandacht geschonken aan de ervaringen en wensen van stomadragers, met als doel het leven van stomadragers wereldwijd te verbeteren. Een stoma heeft namelijk niet alleen fysieke impact op het leven, maar ook psychosociaal. Het verliezen van de controle over eigen lichaamsfuncties heeft een negatief effect op het dagelijks functioneren, de onafhankelijkheid en de sociale omgang van de stomadrager. Een op de drie stomadragers geeft zelfs aan sociale activiteiten te vermijden, terwijl stomadragers het liefst een zo ‘normaal’mogelijk leven leiden. Het is dus van groot belang meer aandacht te besteden aan de ervaringen van stomadragers.

Dat betekent dat ook de huidproblemen waar vele stomadragers mee worstelen, extra aandacht behoeven. Veel stomadragers blijven met peristomale huidproblemen ‘doorlopen’, omdat ze de problemen niet herkennen, onwetend zijn of denken dat het er nu eenmaal bij hoort. Marco Patist, Senior Marketing Manager Stoma van Hollister, hoopt dan ook dat hun oproep, samen met de onderzoeksresultaten, bijdragen aan bewustwording onder stomadragers dat peristomale huidproblemen er niet bij horen. “We vinden het belangrijk dat er meer aandacht uitgaat naar het belang van een gezonde peristomale huid, vanwege de grote impact op de kwaliteit van leven en omdat huidproblemen zo vaak voorkomen. Naast voorlichting onder stomadragers zetten wij ons als organisatie in om producten te ontwikkelen die helpen de peristomale huid gezond te houden. Het Advocate onderzoek, waarin een van onze producten ´CeraPlus´ centraal staat, laat zien dat dit kan.”

ADVOCATE onderzoek

De ADVOCATE-studie, die de huidplaten met ceramide (genaamd CeraPlus) vergeleek met controlehuidplaten, vond plaats onder 153 volwassenen uit de VS, Canada en Europa en duurde 12 weken. Ceramide is een vetachtige stof die van nature ook in de huid voorkomt en beschermt tegen uitdroging. De resultaten van dit eerste dubbelblinde, gerandomiseerde en gecontroleerde onderzoek naar (gezondheidsgerelateerde) effecten van verschillende huidplaten laten zien dat significant meer deelnemers zeer tevreden waren met de algehele prestaties van de huidplaten met ceramide. Dit heeft onder andere bertrekking op de mate waarin de huidplaat lekkages en jeuk tegen gaat en over de huidplaat in het algemeen. De resultaten zijn gepubliceerd in het Amerikaanse Journal of the Wound, Ostomy and Continence Nurses Society.

De deelnemers aan het onderzoek hadden maximaal 12 weken eerder hun stoma gekregen en het onderzoek was dubbelblind, wat betekent dat noch de deelnemers, noch de onderzoekers wisten welke huidplaat zij gebruikten. Een klinisch relevante uitkomst van het onderzoek is het geringer aantal huidproblemen dat optrad in de groep gebruikers die de huidplaat met ceramide gebruikten. Daar waar peristomale huidproblemen ontstonden toont de studie aan dat die bij een groter aantal CeraPlus gebruikers binnen 4 weken werden opgelost. Onder de gebruikers van de controlehuidplaten lag dit significant lager. Verder hadden de deelnemers met de CeraPlus huidplaat lagere stoma-gerelateerde kosten, vergeleken met de deelnemers met de controle huidplaat.

Het volledige onderzoek kunt u hier lezen.