Rechten en plichten

De rechten van de proefpersonen zijn vastgelegd in de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. De belangrijkste zijn:

 • Het recht om zelf te beslissen
  U beslist zelf of u meedoet aan een onderzoek. Ook als uw arts het vraagt, mag u altijd nee zeggen.
 • Het recht op informatie en vragen stellen
  De onderzoeker is verplicht om vooraf een gesprek met u te voeren. Ook moet hij de informatie over het onderzoek schriftelijk aan u geven. U mag altijd vragen stellen, zowel voor, tijdens als na het onderzoek. De onderzoeker moet uw vragen beantwoorden. Ook is er altijd een onafhankelijke deskundige. Die weet veel over het onderwerp, maar is niet betrokken bij het onderzoek. Aan hem kunt u ook vragen stellen over het onderzoek, meestal telefonisch.
 • Het recht op bedenktijd
  Meestal hoef u niet meteen te beslissen of u meedoet aan het onderzoek. U mag de informatie (thuis) nog rustig bekijken. Bespreek de informatie ook gerust met familie en vrienden als u dat wilt.
 • Het recht om te stoppen met het onderzoek
  U mag altijd zeggen dat u toch niet mee wilt doen met het onderzoek, ook als het onderzoek al begonnen is. U hoeft niet te vertellen waarom. Als u stopt, heeft dat geen invloed op de behandeling die u voor het onderzoek kreeg. Soms kun u niet direct stoppen, omdat dit slecht kan zijn voor uw gezondheid. Vertel de onderzoeker daarom altijd dat u wilt stoppen, hij kan u dan vertellen hoe u dit op een veilige manier kan doen. In onderzoek staat namelijk altijd de veiligheid van de patiënt voorop.
 • Recht op bescherming van u gegevens
  De gegevens die tijdens het onderzoek verzameld worden, zijn anoniem, ze krijgen een code. Daarom kan uw naam nooit terecht komen in rapporten over het onderzoek. De gegevens die verzameld worden, mogen alleen gebruikt worden voor het onderzoek waar u toestemming voor geeft. Als de onderzoeker uw gegevens later voor een ander onderzoek wil gebruiken, moet hij daar opnieuw toestemming voor vragen.
 • Plichten
  Als u besluit mee te gaan doen is het wel belangrijk dat u zich aan de regels van het onderzoek houdt. Die zijn voor elk onderzoek verschillend. Soms moet u zonder iets gegeten of gedronken te hebben beginnen aan het onderzoek, soms moet u op een vast moment van de dag een pil innemen, of bijvoorbeeld elke dag bijhouden hoe u zich voelt. Het is belangrijk dat u zich aan deze regels houdt, anders kunt u de resultaten van het onderzoek beïnvloeden en zijn de resultaten niet meer betrouwbaar.

Belasting

In sommige gevallen beschouwt de Belastingdienst vergoedingen bij onderzoek als inkomsten uit arbeid. Houdt u er rekening mee dat u dit zelf door moet geven bij de Belastingdienst. Het onderzoekscentrum is dan ook verplicht om hiervan aangifte te doen. Of u belasting moet betalen over de vergoeding hangt af van uw persoonlijke situatie.

Bron: