Deel deze pagina

Sophia ziekenhuis Erasmusmc Rotterdam

Contactgegevens

Wytemaweg 80, kamer SP-1534
3015 CN Rotterdam

Telefoon: 010 – 703 6117
E-mail: wiskids@erasmusmc.nl
Website: http://www.erasmusmc.nl/kinderheelkunde/teamofpedsurg/wisconsulenten/

Team bestaat uit twee kinderstomaverpleegkundigen en één verpleegkundig consulent continentie. Zeven kinderchirurgen en vier kinderurologen. Er zijn vijf MDL-artsen die verantwoordelijk zijn voor de PEG, samen met een kinderchirurg.

Poliklinisch spreekuur

Maandag – vrijdag: 8.00 tot 16.15 uur.

Telefonisch spreekuur

Geen vaste tijden, dagelijks bereikbaar.

Bij complicaties of problemen binnen kantoortijden

Mailen of bellen (indien nodig, voicemail inspreken). Meestal kan patiënt zelfde dag terecht. E-mails worden zoveel mogelijk zelfde dag beantwoord.

Bij complicaties of problemen buiten kantoortijden

Contact opnemen met behandelend specialist. Telefoonnummers zijn aan patiënt gegeven.

Welke zorg vindt plaats in het Sophia Ziekenhuis Erasmus MC?

 • Colostoma: voorbereiding op de operatie, aanleg stoma en nazorg en controle.
 • Ileostoma: idem
 • Pouch: idem
 • Urinestoma volgens Bricker: idem
 • Ureterocutanesostomie volgens Sober: idem
 • Malone stoma: idem
 • Nefrostomie: idem
 • Vesicostoma: idem
 • Chait Trapdoor: idem
 • Continent urinestoma: idem
 • Gastrostoma/PEG: idem
 • Voedingsjejunostoma: idem
 • Duodenumstoma: idem

Samenwerking

Bij het bereiken van het 18e jaar gaat de patiënt in principe naar de volwassen zorg van het Erasmusmc. Afhankelijk van stoma/ziekte is er een transitiepoli.

menu