Deel deze pagina

In- & exclusiecriteria

Inclusiecriteria:

  • Patiënten die electief een ileostoma of colostoma krijgen of met spoed een ileostoma of colostoma hebben gekregen
  • Leeftijd ≥ 18 jaar
  • Bezit van een smartphone met Android 8.0 en hoger of iOS 9.0 of hoger

Exclusiecriteria:

  • Karnofsky score ≤40
  • Onvoldoende begrip Nederlandse taal
  • Visuele beperking onvoldoende gecorrigeerd met bril of contact lenzen
  • Fysieke of mentale beperkingen die het gebruik van een mobiele telefoon beìncloeden
  • Pre-existente huidaandoeningen, zoals pemphigus, para-pemphigus, psoriasis.

Lees hier meer informatie over de studie:

Achtergrondinformatie

Methode

menu