Deel deze pagina

Methode

De Stoma APPtimalisatie studie is een multicenter gerandomiseerde dubbelblinde studie.

Volwassen patiënten die een ileostoma of colostoma aangelegd krijgen, zowel electief als met spoed, kunnen geïncludeerd worden in de studie. Patiënten met een electieve operatie kunnen bij het eerste bezoek bij de stomaverpleegkundige geïncludeerd worden. Patiënten met een spoed operatie kunnen vanaf geïncludeerd kunnen vanaf 12 uur na de operatie geïncludeerd.

Studiearmen

De interventiegroep krijgt via de mobiele applicatie:

  • op de persoon en in tijd afgestemde informatie, waarmee de patiënt aanvullende begeleiding ‘op maat’ krijgt.
  • toegang tot het lotgenotencontact, waarin het mogelijk is om vragen te kunnen stellen aan ervaren lotgenoten met een stoma.
  • pushberichten om de patiënt actief te stimuleren

De controlegroep krijgt via de mobiele applicatie:

  • enkel digitaal voorlichtingsmateriaal en informatie over het hebben van een stoma en hoe hier mee om te gaan.

Randomisatie

Bij het informed consent gesprek krijgt de patiënt een genegeerde inlogcode, waarmee de patiënt toegang krijgt tot de Stoma App. Deze code randomiseert de patiënt in een interventie- of controlegroep. Het behandeld team of de onderzoeker is niet op de hoogte van de uitslag.

Sample size

208 patiënten in totaal (104 per studiearm)

Lees hier meer informatie over de studie:

Achtergrondinformatie

In- & exclusiecriteria

menu