Deel deze pagina

Achtergrond van het onderzoek

In Nederlands krijgen jaarlijks 7.000 mensen een stoma. Het krijgen van een stoma kan een behoorlijke ingrijpende gebeurtenis voor iemand zijn. We weten dat mensen te maken kunnen krijgen met verschillende lichamelijke en psychische klachten. De kwaliteit van leven kan daardoor verminderd zijn. Een goede voorbereiding op het krijgen van een stoma en passende begeleiding kan erg helpen om deze klachten te verminderen en zo mogelijk te voorkómen. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft de patiënten die een stoma hebben gekregen, meer ondersteuning hadden gewild rondom hun operatie.

Door patiënten informatie en begeleiding via een app aan te bieden verwachten wij dat patiënten zich zekerder voelen over hun nieuwe situatie en ook zelfredzamer zijn. Dit zal kunnen leiden tot minder psychische en/of sociale klachten, en mogelijk tot een grotere patiënttevredenheid / betere kwaliteit van leven.

Lees hier meer informatie over het onderzoek:

Wat is het doel van het onderzoek?

Wat houdt meedoen in?

Deelnemende ziekenhuizen

menu