Deel deze pagina

Achtergrondinformatie

Het krijgen van een stoma heeft een negatieve impact op het zelfbeeld en het dagelijks functioneren van patiënten, met een verminderde kwaliteit van leven tot gevolg. Met name in de eerste periode na de operatie moet men wennen aan de nieuwe situatie. Bekend is dat men zich hier erg onzeker over kunnen voelen, wat kan leiden tot psychosociale problemen. Een goede voorbereiding op het krijgen van een stoma en passende begeleiding kan erg helpen om deze klachten te verminderen en zo mogelijk te voorkómen. Echter, uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft de patiënten die een stoma hebben gekregen, meer ondersteuning hadden gewild rondom hun operatie.

Door patiënten een aanvullende begeleiding te bieden ‘op maat’ verwachten wij dat patiënten zich zekerder voelen over hun nieuwe situatie en zelfredzamer zijn. Dit zal kunnen leiden tot minder psychische en/of sociale klachten, en mogelijk tot een grotere patiënttevredenheid / betere kwaliteit van leven.

Doel

De Urostoma APPtimalisatie studie vergelijkt de kwaliteit van leven van stoma patiënten die een persoonsgerichte informatie, lotgenotencontact én tijdsgebonden instructies via een app hebben gekregen; met patiënten die meer algemeen geldende informatie via een app hebben gekregen. Dit wordt gemeten middels de Stoma QoL vragenlijst. Secundaire uitkomsten zijn o.a.: stoma-gerelateerde complicaties, aantal poli-bezoeken bij de stomaverpleegkundige, psychosociale aanpassing en patiënttevredenheid.

Lees hier meer informatie over de studie:

Methode

In- & exclusiecriteria

menu