Wat is een akte van cessie?

In sommige gevallen kunnen verzekerden met een restitutiepolis gebruikmaken van een zogenaamde ‘akte van cessie’. Via een akte van cessie draagt een verzekerde zijn recht op vergoeding door de zorgverzekeraar over aan een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Een zorgaanbieder kan dan, namens de verzekerde, rechtstreeks de zorg declareren bij de zorgverzekeraar.

In de praktijk betekent dit dat verzekerden van hun niet-gecontracteerde zorgaanbieder of leverancier een formulier met akkoordverklaring en een akte van cessie krijgen toegestuurd. Als u deze invult, neemt de zorgaanbieder of leverancier het papierwerk uit handen en hoeft u zelf geen facturen te declareren bij uw zorgverzekeraar. De vergoeding van de declaraties wordt dan automatisch geregeld en u hoeft zelf geen facturen voor te schieten. Dit geldt alleen voor mensen met een restitutiepolis.