Waar kan ik naartoe als ik vragen of klachten heb over mijn stomamateriaal?

Wanneer u nog onder behandeling bent bij de stomaverpleegkundige, kunt u het beste met hem of haar contact opnemen. Wanneer u klachten hebt over uw medisch leverancier of zorgverzekeraar, kunt u het beste deze klacht met hen bespreken. Mocht u desondanks met uw leverancier of zorgverzekeraar niet tot een oplossing komen, dan kunt u hierover een klacht indienen bij hun klachtencommissie. Iedere leverancier en zorgverzekeraar heeft een eigen klachtenprocedure die u kunt opvragen. Als u ook hier niet uit komt, dan kunt u een klacht indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. Alle informatie hierover vindt u op de website van de betreffende leverancier of zorgverzekeraar.