Door mijn stoma heb ik meer afval. Is daar een speciale regeling voor?

In veel gemeenten betaalt u voor de hoeveelheid afval die u aanbiedt (kilo’s, inworpen, aantal zakken). Dit is vastgelegd in Diftar (gedifferentieerde tarieven). Stomadragers hebben vanwege hun stomamateriaal standaard meer afval en daardoor meer kosten. In sommige gemeentes is hier een speciale regeling voor. Als u door middel van een doktersverklaring, verklaring van de ziektenkostenverzekeraar, apotheek, leverancier van incontinentiematerialen of specialist kunt aantonen dat u of één van uw gezinsleden stoma- of incontinentiemateriaal gebruikt, kunt u in aanmerking komen voor korting op de afvalstoffenheffing. U kunt bij uw gemeente navragen of er een speciale regeling is en hoe u daarvoor in aanmerking komt.