Waar kan ik terecht voor juridische hulp?

Het Juridisch Steunpunt van Iederin is er ook voor leden van de Stomavereniging. Iedereen die lid is van één van de lidorganisaties van Ieder(in) kan voor juridische vragen over regelingen en voorzieningen terecht bij Juridisch Steunpunt. Telefoon: 0900-2356780 (20 cent per gesprek)