Wat is Diftar?

Diftar is een vorm van afvalverwerking waar gemeenten voor kunnen kiezen. Diftar staat voor ‘gedifferentieerd tarief’. Naast een vaste jaarlijkse bijdrage, betaalt u voor de hoeveelheid afval die u aanlevert in vuilniszakken, kliko’s of huisvuilcontainers.