Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is onderzoek dat precies volgens een bepaalde methode wordt uitgevoerd. Bij wetenschappelijk onderzoek op het gebied van stoma’s worden bijvoorbeeld bestaande of nieuwe operatietechnieken, medicijnen, voedingsmiddelen of materialen onderzocht volgens een methode of techniek die vooraf is bepaald. Een andere naam voor wetenschappelijk onderzoek is een studie of trial.

Onderzoek draagt bij aan meer kennis en daardoor betere stomazorg en een betere kwaliteit van leven voor mensen met een stoma. De Stomavereniging vindt wetenschappelijk onderzoek dan ook heel belangrijk. We leveren waar mogelijk een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek waarbij de input van patiënten gewenst is. Bovendien vragen we aandacht voor het patiëntenperspectief bij onderzoeken enstudies. We helpen de onderzoeken onder de aandacht te brengen bij onze achterban, bijvoorbeeld door oproepen te doen op onze website.

Lees meer info