Deel deze pagina

Wilhelmina Kinderziekenhuis UMCU Utrecht

Contactgegevens

Lundlaan 6
3584 EA Utrecht

Telefoon: 088 – 756 4346
E-mail: kinderstomazorg@umcutrecht.nl
Website:

Team bestaat uit twee kinderstomaverpleegkundigen, drie kinderchirurgen en vier kinderurologen en één fellow.

Bereikbaar

Maandag – vrijdag: 8.00 tot 16.15 uur.

Bij complicaties of problemen binnen kantoortijden

Bellen naar stomaverpleegkundige via de spoedlijn op hetzelfde telefoonnummer.

Bij complicaties of problemen buiten kantoortijden

Met de dienstdoende kinderchirurg/kinderuroloog via algemene nummer van het ziekenhuis. Indien het een medische vraag betreft die kan wachten, kan deze ook gesteld worden aan de arts via een e-consult in het patiëntenportaal. Een praktische vraag kan gemaild worden naar de stomazorg.

Welke zorg vindt plaats in het Wilhelmina Kinderziekenhuis?

  • Colostoma: voorbereiding op de operatie, aanleg stoma en nazorg en controle.
  • Ileostoma: idem
  • Malone stoma: idem
  • Pouch: idem
  • Ureterocutanesostomie volgens Sober: idem
  • Nefrostomie: idem
  • Vesicostoma: idem
  • Continent urinestoma: idem
  • Gastrostoma/PEG: idem

Samenwerking

Bij het bereiken van het 18e jaar gaat de patiënt in principe naar de volwassen zorg van het UMCU. Dit gebeurt in overleg met patiënt/ouders.

menu