Deel deze pagina

Wilhelmina Kinderziekenhuis UMCU Utrecht

Contactgegevens

Lundlaan 6
3584 EA Utrecht

Telefoon: 088 – 756 4346 (spreek altijd de voicemail in)
E-mail: stoma-incontinentiezorg@umcutrecht.nl
Website:

Team bestaat uit twee kinderstomaverpleegkundigen, drie kinderchirurgen en vier kinderurologen en één fellow.

Bereikbaar

Maandag – vrijdag: 8.00 tot 16.15 uur. Altijd voicemail inspreken, tenzij spoed.

Bij complicaties of problemen binnen kantoortijden

Bellen naar stomaverpleegkundige via de spoedlijn op hetzelfde telefoonnummer.

Bij complicaties of problemen buiten kantoortijden

Met de dienstdoende kinderchirurg/kinderuroloog via algemene nummer van het ziekenhuis. Indien het een medische vraag betreft die kan wachten, kan deze ook gesteld worden aan de arts via een e-consult in het patiëntenportaal. Een praktische vraag kan gemaild worden naar de stomazorg.

Welke zorg vindt plaats in het Wilhelmina Kinderziekenhuis?

  • Colostoma: voorbereiding op de operatie, aanleg stoma en nazorg en controle.
  • Ileostoma: idem
  • Malone stoma: idem
  • Pouch: idem
  • Ureterocutanesostomie volgens Sober: idem
  • Nefrostomie: idem
  • Vesicostoma: idem
  • Continent urinestoma: idem
  • Gastrostoma/PEG: idem

Samenwerking

Bij het bereiken van het 18e jaar gaat de patiënt in principe naar de volwassen zorg van het UMCU. Dit gebeurt in overleg met patiënt/ouders.

menu