Het kan je niet ontgaan zijn. In mei werd iedereen in Nederland bestookt met mailtjes over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend als privacyregelgeving. Ook de Stomavereniging is achter de schermen langer dan een jaar bezig geweest om ervoor te zorgen dat wij voldoen aan deze nieuwe regels die vanaf 25 mei 2018 in Europa van kracht gingen.

Wat hebben wij gedaan?

  • Als patiëntenvereniging is het nodig om persoons- en gezondheidsgegevens te registreren en te gebruiken. Vrijwilligers van de Stomavereniging kunnen ook toegang hebben tot persoonsgegevens van leden en niet-leden die gebruikmaken van de diensten van de Stomavereniging. Daarom is per vrijwilligersfunctie een extra bijlage toegevoegd aan de vrijwilligersovereenkomsten, waarin is opgenomen welke persoons- en gezondheidsgegevens worden verwerkt. Wat vrijwilligers hiermee mogen doen en hoe deze gegevens verwijderd dienen te worden.
  • Onze interne privacyregeling is aangescherpt en in overeenstemming met de AVG. Iedereen die voor de Stomavereniging werkt, dient kennis te nemen van deze interne privacyregeling.
  • Website: hier staat de privacyverklaring van de Stomavereniging die in overeenstemming is met de AVG.
  • Als iemand zich als nieuw lid aanmeldt via de website moeten mensen aanvinken dat zij onze privacyverklaring hebben gelezen en akkoord gaan ermee.
    Als iemand zich via een formulier uit een van onze brochures aanmeldt als nieuw lid, dan moeten zij ook hier aangeven of zij onze privacyverklaring hebben gelezen. Zo niet, dan sturen we hen een exemplaar toe. (Deze optie staat in de brochures die vanaf dit jaar in de herdruk zijn gegaan).
    Als iemand zich als nieuw lid aanmeldt via de telefoon dan wordt expliciet om toestemming gevraagd voor het vastleggen van zijn of haar persoonsgegevens en bijzondere gegevens, in overeenstemming met onze privacyverklaring. Er wordt verwezen naar de privacyverklaring op de website. Desgewenst wordt een exemplaar toegestuurd.
  • Wanneer mensen ons bellen voor een bezoekaanvraag of een hulpvraag waarvoor een vrijwilliger van de Stomavereniging wordt ingeschakeld, wordt vermeld dat de persoonsgegevens en indien van toepassing de bijzondere gegevens van de beller worden doorgegeven aan een vrijwilliger van de Stomavereniging. Er wordt een akkoord aan de beller hiervoor gevraagd.

Heb je nog vragen over de AVG, laat ons dit dan weten.

Tags:
  • Deel dit bericht via