Stoma Zorgwijzer

Heeft u een stoma of krijgt u een stoma? Gebruik dan de Stoma Zorgwijzer. Hiermee kunt u informatie vinden over de stomazorg dat in uw ziekenhuis wordt geboden. Ook kunt u twee ziekenhuislocaties met elkaar vergelijken. Daarnaast kunt u zien of de ziekenhuizen die stomazorg leveren, voldoen aan de 14 normen voor goede stomazorg. De wijzer helpt bij het maken van een gemotiveerde keuze. Dat gaat snel en gemakkelijk. Voer uw postcode of woonplaats in en krijg meteen een overzicht van de ziekenhuislocaties bij u in de buurt die stomazorg bieden. Zo weet u welke stomazorg u kan en mag verwachten.

Start de Stoma Zorgwijzer

Klik op één van onderstaande knoppen:


Start Darmstoma Zorgwijzer

Start Urinestoma Zorgwijzer

Normen goede stomazorg

De Stomavereniging heeft samen met stomadragers, stomaverpleegkundigen en artsen de normen voor goede stomazorg ontwikkeld. Ziekenhuizen leveren informatie aan over hun stomazorg. Deze informatie wordt vervolgens getoetst aan de normen. Voldoet een ziekenhuis aan de normen voor goede stomazorg, dan krijgt het ziekenhuis in de Stoma Zorgwijzer een groen vinkje. Het groene vinkje is bedoeld als stimulans om de zorg op de ziekenhuislocatie beter af te stemmen op de wensen en behoeften van (aankomende) stomadragers.

Meedoen 

Driekwart van de ziekenhuizen in Nederland die stomazorg bieden, doen mee aan de Stoma Zorgwijzer. Alleen deze ziekenhuizen komen dus in aanmerking voor het groene vinkje. Een kwart van de ziekenhuizen heeft ervoor gekozen niet mee te doen aan de Stoma Zorgwijzer. De stomazorg in deze ziekenhuizen is dus niet getoetst aan de normen voor goede stomazorg. Omdat de Stomavereniging het belangrijk vindt een zo volledig mogelijk beeld te geven van de darm- en urinestomazorg in Nederlandse ziekenhuizen, hebben deze ziekenhuizen wel de mogelijkheid gekregen beperkte informatie over hun stomazorg op de Stoma Zorgwijzer te laten zien. De Stomavereniging wil benadrukken dat het niet meedoen aan de Stoma Zorgwijzer niet betekent dat een ziekenhuis geen goede stomazorg biedt. De zorg is alleen niet getoetst.

Stoma Zorgwijzer in 2018

De informatie over de stomazorg blijft ook in 2018 het hele jaar te zien op www.stomazorgwijzer.nl. Inmiddels zijn alle betrokkenen al wel op de hoogte gesteld dat de Stomavereniging gaat stoppen met de Stoma Zorgwijzer. In het nieuwsbericht op onze website kunt u teruglezen lezen wat de achterliggende redenen zijn om te stoppen en waar wij ons de komende tijd mee bezig gaan houden.

Informatie over verschillende stoma’s

Heeft u voor het starten van de Stoma Zorgwijzer uitleg nodig over de verschillende soorten stoma’s? Klik dan naar één van de volgende pagina’s: