Stoma Zorgwijzer

De Stoma Zorgwijzer laat zien welke stomazorg op welke ziekenhuislocatie wordt geboden. Daarnaast is te zien of de ziekenhuislocaties die stomazorg verlenen voldoen aan de 14 normen voor goede stomazorg vanuit het perspectief van stomadragers. De informatie is bedoeld voor wie een stoma heeft of krijgt: om informatie te zoeken of te vergelijken, en om te zien wat een stomadrager mag verwachten van de zorg. De wijzer helpt bij het maken van een gemotiveerde keuze. Dat gaat snel en gemakkelijk. Voer uw postcode of woonplaats in en krijg meteen een overzicht van de ziekenhuislocaties bij u in de buurt die stomazorg bieden. Ook kunt u twee ziekenhuislocaties met elkaar vergelijken. Zo weet u welke zorg u kan en mag verwachten.

Start de Stoma Zorgwijzer

Klik op één van onderstaande knoppen om de Stoma Zorgwijzer te openen:


Start Darmstoma Zorgwijzer

Start Urinestoma Zorgwijzer

Normen goede stomazorg

De Stomavereniging heeft samen met stomadragers, stomaverpleegkundigen en artsen de normen voor goede stomazorg ontwikkeld. Ziekenhuizen leveren informatie aan over hun stomazorg. Deze informatie wordt vervolgens getoetst aan de normen. Voldoet een ziekenhuis aan de normen voor goede stomazorg dan krijgt het ziekenhuis in de Stoma Zorgwijzer een groen vinkje. Het groene vinkje is bedoeld als stimulans om de zorg op de ziekenhuislocatie beter af te stemmen op de wensen en behoeften van (aankomende) stomadragers.

Meedoen aan Stoma Zorgwijzer

Driekwart van de ziekenhuizen in Nederland die stomazorg bieden, doen mee aan de Stoma Zorgwijzer. Alleen deze ziekenhuizen komen dus in aanmerking voor het groene vinkje. Een kwart van de ziekenhuizen heeft ervoor gekozen niet mee te doen aan de Stoma Zorgwijzer. De stomazorg in deze ziekenhuizen is dus niet getoetst aan de normen voor goede stomazorg. Omdat de Stomavereniging het belangrijk vindt een zo volledig mogelijk beeld te geven van de darm- en urinestomazorg in Nederlandse ziekenhuizen, hebben deze ziekenhuizen wel de mogelijkheid gekregen beperkte informatie over hun stomazorg op de Stoma Zorgwijzer te laten zien. De Stomavereniging wil benadrukken dat het niet meedoen aan de Stoma Zorgwijzer niet betekent dat een ziekenhuis geen goede stomazorg biedt. De zorg is alleen niet getoetst.

Informatie over verschillende stoma’s

Heeft u voor het starten van de Stoma Zorgwijzer uitleg nodig over de verschillende soorten stoma’s? Klik dan naar één van de volgende pagina’s: