Word lid of doneer
Word lid of doneer

Stoma Zorgwijzer

In 2019 is de Stomavereniging gestopt met de Stoma Zorgwijzer. Vanaf dat moment staat op deze pagina geen informatie meer over de stomazorg die in de individuele ziekenhuizen wordt geboden. Wel vindt u op deze pagina criteria waaraan goede stomazorg moet voldoen.

Waarom is de Stoma Zorgwijzer gestopt?

De Stoma Zorgwijzer bleek geen toegankelijk instrument voor de totale doelgroep. Daarnaast ervaren stomaverpleegkundigen (en andere betrokkenen) een hoge administratieve last bij het invullen de Stoma Zorgwijzer. Tenslotte besloot de Stomavereniging om haar pijlen te richten op andere belangrijke speerpunten.

Dit wil niet zeggen dat de Stoma Zorgwijzer in de afgelopen jaren geen belangrijke bijdrage heeft geleverd. Mede dankzij de Stoma Zorgwijzer is de verbetering van de kwaliteit van stomazorg in ziekenhuizen flink gestimuleerd. De Stomavereniging heeft hier samen met ziekenhuizen de afgelopen jaren hard aan gewerkt.

Veel punten zijn in de afgelopen vijf jaar verbeterd zoals:

 • Bereikbaarheid
 • Het kunnen oefenen met materiaal voorafgaand aan de operatie
 • Het voeren van overleg tussen stomaverpleegkundigen en artsen die een stoma aanleggen
 • Het invoeren van combinatie afspraken bij het eerste consult na de operatie.

Wat mag ik verwachten van goede stomazorg?

Stomazorg is een breed begrip. Het gaat niet alleen om de zorg die voorafgaand, tijdens en direct na de operatie wordt gegeven, maar ook om de dagelijkse zorg voor de stoma. In onderstaande folder staat wat je mag verwachten van de stomazorg in het ziekenhuis en thuis. Hier vindt je alle kwaliteitscriteria die door de Stomavereniging zijn opgesteld en waaraan organisaties die stomazorg leveren volgens mensen met een stoma zouden moeten voldoen.

Waar kan ik op letten bij stomazorg in het ziekenhuis?

Om na te gaan of je goede stomazorg krijgt in het ziekenhuis, kun je de volgende vragen stellen:

 •  Zijn de ruimten waar ik word behandeld geschikt?
 • Is in de protocollen van het ziekenhuis precies beschreven wie mij wanneer behandelt en begeleidt?
 • Kan ik terecht bij een stomaverpleegkundige als ik een vraag, probleem of complicatie heb?
 • Overleggen de zorgverleners die betrokken zijn bij de stomazorg regelmatig met elkaar?
 • Heb ik voor mijn operatie een gesprek met de medisch specialist die mijn stoma aanlegt? En heeft de medisch specialist die bij mij de stoma aanlegt verstand van zaken?
 • Heb ik voor mijn operatie een gesprek met een stomaverpleegkundige? En heeft de stomaverpleegkundige die mij begeleidt verstand van zaken?
 • Wordt in goed overleg met mij gekeken wat de beste plek op mijn buik is voor mijn stoma?
 • Wordt bij het bepalen van de best passende stomahulpmiddelen goed geluisterd naar wat ik wil, mag en kan? En worden hierbij de afspraken gehanteerd in de Module Stoma Hulpmiddelen?
 • Wordt de operatie uitgevoerd volgens de laatste inzichten?
 • Heeft de afdelingsverpleegkundige die mij begeleidt verstand van zaken?
 • Krijg ik voorlichting over het verzorgen van mijn stoma en het leven met mijn stoma?
 • Leer ik hoe ik mijn stoma kan verzorgen?
 • Worden complicaties geregistreerd in mijn zorgdossier?
 • Is de overdracht goede geregeld als mijn stoma in een ander ziekenhuis wordt aangelegd dan waar ik nazorg krijg?
 • Is de overdracht van het ziekenhuis naar huis goed geregeld?

Waar kan ik op letten bij stomazorg in thuis?

 • Staat in de protocollen van de organisatie die thuis stomazorg levert precies beschreven wie mij wanneer behandelt en begeleidt?
 • Heeft de zorgprofessional die mij thuis begeleidt verstand van zaken?
 • Als ik een vraag, probleem of complicatie heb, kan ik dan terecht bij de organisatie die mij thuis stomazorg verleent? Wanneer de organisatie mij niet kan helpen, zorgen zij ervoor dat mijn vraag, probleem of complicatie terecht komt bij een stomaverpleegkundige die mij wél kan helpen.
 • Kan ik ten alle tijden terecht bij een stomaverpleegkundige wanneer ik een probleem of complicatie heb? Of wanneer ik vragen heb over mijn materiaal en het leven met een stoma?
 • Wordt bij het bepalen van de best passende stomahulpmiddelen goed geluisterd naar wat ik wil, mag en kan? En worden hierbij de afspraken gehanteerd in de Module Stoma Hulpmiddelen?