Word lid of doneer
Word lid of doneer

Onze geschiedenis

Op 16 april 1966 kwamen 5 stomadragers, een chirurg, een uroloog en een districtsverpleegkundige bijeen in het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam. Ze besloten op initiatief van de aanwezige chirurg W.H. Brummelkamp en uroloog W.H. ten Cate een vereniging voor stomapatiënten op te richten.

Op 16 april 1966 kwamen 5 stomadragers, een chirurg, een uroloog en een districtsverpleegkundige bijeen in het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam. Ze besloten op initiatief van de aanwezige chirurg W.H. Brummelkamp en uroloog W.H. ten Cate een vereniging voor stomapatiënten op te richten.

Hun idee kwam van een Amerikaanse contactgroep, opgericht door de arts Harry Bacon. Mensen konden ervaringen én kennis uitwisselen. Dit was ook het uitgangspunt voor de Nederlandse groep. De 5 stomadragers waren direct enthousiast over het idee om een vereniging op te richten. Er moest destijds nog een Koninklijke Goedkeuring volgen via een notaris om een vereniging op te richten. Die kwam er op 7 april 1967. Op 9 juni 1967 is dit in de Staatscourant gepubliceerd.

Naam

De eerste naam van de vereniging was ‘Harry Bacon Club’. Later werd dit Nederlandse Stomavereniging Harry Bacon, daarna Nederlandse Stomaverenging en tegenwoordig is dit simpelweg Stomavereniging. De naam van de Amerikaanse arts is uit eerbied gekozen.

Wie was Harry Bacon?

Bacon (1900-1981) specialiseerde zich al jong in de colonchirurgie. Hij werkte in London, Wenen, Parijs, Pennsylvania en Philadelphia. Hij onderscheidde zich vanwege zijn zeer praktische én wetenschappelijke aandacht voor de colorectale chirurgie.

  • Zijn patiënten verlieten het ziekenhuis zonder opvangmateriaal, omdat zij direct leerden om te spoelen. Die techniek was toen nog onbekend in Nederland.
  • Bacon besteedde persoonlijk aandacht aan mensen die een stoma hadden of zouden krijgen. Ook dat was in Nederland vrij ongebruikelijk.
  • Harry Bacon wilde Nederland bezoeken, maar dit is er nooit van gekomen. Hij schonk de vereniging wel meermalen geld en liet bij zijn overlijden een legaat na voor de organisatie.

Stomavereniging groeit

Al snel werd de Medische Adviesraad opgericht. Stomadragers en medeoprichters Jennie van Vliet en Greet van Eijk bezochten samen met verpleegkundigen patiënten thuis om hen te ondersteunen na de aanleg van de stoma. Het waren de eerste activiteiten van de latere bezoekdienst.

In september 1967 kwam voor het eerst het contactblad van de vereniging uit dat in maart 1968 definitief de naam Vooruitgang kreeg. Door het blad groeide het ledental gestaag. In december 1974 bedroeg het totaal aantal leden 1039. Vanaf het begin is gestreefd naar het oprichten van afdelingen in de regio. Die zijn er stap voor stap gekomen.

Al in 1968 ontving het bestuur een brief van een jongere die meteen aangaf waar de problemen voor jonge mensen met een stoma lagen: ‘Sommigen van ons willen nog een levenspartner vinden, maar durven geen mensen te ontmoeten of naar dancings of naar een feestje te gaan’. In 1970 volgde de eerste jongerenbijeenkomst.

Samen met de industrie nam de vereniging het initiatief voor een cursus Stomazorg. Later is deze cursus uitgebreid tot een opleiding waar mensen van de Stomavereniging aan meewerken.