Leven met een stoma

Een stoma is een kunstmatige uitgang. Meestal wordt een stoma aangelegd op de dunne darm, de dikke darm of de urineleiders. Een stoma wordt aangelegd als ontlasting of urine het lichaam niet meer via de natuurlijke weg kan of mag verlaten. Bijvoorbeeld bij ontstekingen, aangeboren afwijkingen of bij tumoren en poliepen.

Soorten stoma’s

Er zijn allerlei soorten stoma’s. Sommige stoma’s worden vaak aangelegd, andere stoma’s zelden. De drie meest voorkomende stoma’s zijn:

Naast een stoma zijn er ook andere manieren om ontlasting en urine ‘kwijt’ te raken. Dat zijn de:

De mogelijkheden voor een pouch of een neoblaas zijn sterk afhankelijk van de persoonlijke situatie. Daarnaast speelt leeftijd ook een rol.

Tijdelijk of blijvend

Een stoma kan tijdelijk of blijvend zijn. Een tijdelijke stoma kan worden opgeheven. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt in enkelloops en dubbellops stoma’s:

  • Een enkelloops (of eindstandig) stoma heeft één opening. Uit die ene opening komt de ontlasting.
  • Een dubbelloops stoma heeft twee openingen. Uit één opening komt ontlasting en uit de andere opening komt wat slijm.

Een enkelloops stoma is meestal blijvend, een dubbelloops stoma meestal tijdelijk. Of een stoma tijdelijk of blijvend is hangt af van de reden waarom u een stoma krijgt. Een tijdelijk stoma kan bijvoorbeeld worden aangelegd om een ontstoken darmdeel rust te geven. Of om de darmen te laten genezen na een operatie.

Wanneer een stoma?

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom ontlasting of urine niet via de ‘normale’ weg het lichaam kan verlaten. Bijvoorbeeld bij een ziekte, erfelijke afwijking of ongeval. Dan kan het nodig zijn om een stoma, pouch of neoblaas aan te leggen.

Mogelijke oorzaken van een stoma:

Aantal mensen met een stoma

Elk jaar komen er meer stomadragers in Nederland bij. De ruwe schatting is dat er nu circa 7.000 nieuwe stomadragers per jaar bijkomen (permanent en tijdelijk) en dat er momenteel gemiddeld 38.000 mensen een colo-, ileo of urostoma hebben (een mix van nieuwe en reeds bestaande). Voor deze stomadragers, die getypeerd dienen te worden als chronische patiënten, is het van levensbelang dat de stomazorg, veelal als onderdeel van een onderliggende aandoening of beperking, goed geregeld is voor de tijd dat ze een tijdelijk stoma hebben, of bij diegene die een permanente stoma hebben voor de rest van hun leven.