Word lid of doneer
Word lid of doneer

Ledenraad

De Ledenraad is het hoogste orgaan van de Stomavereniging. De ledenraad vertegenwoordigt alle leden van de Stomavereniging en denkt vanuit hun perspectief mee over het beleid van de Stomavereniging. Zij ziet erop toe dat het bestuur opereert volgens de prioriteiten en de doelen die de leden aandragen.

Wat doet de ledenraad?

  • Denkt mee over de koers van de Stomavereniging en het beleid volgen.
  • Benoemt het verenigingsbestuur.
  • Verantwoordelijk voor de goedkeuring van de jaarrekening, het jaarverslag, strategisch meerjarenplan, jaarplan en begroting.

Samenstelling

De ledenraad bestaat uit 14 leden die allemaal een stoma of pouch hebben. Zij vergaderen minimaal 3 keer per jaar. De leden worden benoemd voor 4 jaar, met een mogelijkheid tot eenmalige verlenging van 4 jaar. Ze worden door de leden gekozen.

Strategische cyclus

Jaarlijks wordt een strategische cyclus gevolgd. De directeur legt dan het strategisch meerjarenplan voor aan het verenigingsbestuur. De ledenraad geeft er vervolgens zijn goedkeuring aan. Daarna wordt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering neergelegd bij de directeur. Het verenigingsbestuur houdt toezicht op het proces, de ledenraad ziet toe op het resultaat.

Leden van de Ledenraad

Marjan Kamphuis
Paul Stortelder
Jannie Verheij
Kees de With
Thijs Fonville
Arie van Noordenne
Boy Da Costa Gomez
Willy Liebregts-Vreeswijk
Gerlof Dijkstra
Willemien Klein Geltink-Teunissen
Leo Heus
Edwin Groeneveld