Kinderen met een stoma

U hoort van uw arts dat uw kind een stoma nodig heeft omdat het poepen of plassen niet vanzelf gaat. Maar wat is een stoma? Kort gezegd is een stoma een kunstmatige opening waar de ontlasting of urine doorheen gaat. Kinderen met een stoma krijgen deze bijna altijd vlak na de geboorte of tijdens het eerste levensjaar. De meeste stoma’s zijn tijdelijk. Na het vierde jaar wordt bij negen van de tien kinderen de stoma weer opgeheven.

Waarom een stoma?

Er zijn allerlei redenen waarom een kind een stoma nodig heeft. Bijvoorbeeld als een kind zonder anus wordt geboren, een darmafsluiting heeft of een open ruggetje. Bij kinderen met een chronische darmontsteking is het soms ook nodig om een stoma aan te leggen.

Welk ziekenhuis?

Een stoma bij een kind wordt altijd in een academisch ziekenhuis aangelegd. Daar werken deskundigen die gespecialiseerd zijn in het aanleggen van een stoma bij kinderen en de begeleiding daarna.

Informatie voor ouders

Op de volgende pagina’s vindt u informatie die de Stomavereniging samen met de kinderstomaverpleegkundigen en medisch specialisten van de verschillende academische ziekenhuizen heeft samengesteld.