Word lid of doneer
Word lid of doneer

Onderzoek en innovatie

De Stomavereniging volgt en steunt allerlei vormen van onderzoek en innovaties. Ook doen we online onderzoek onder onze eigen achterban met het stomapanel. Samen weten we meer én bereiken we eerder ons doel: betere stomazorg en een betere kwaliteit van leven voor alle stoma- en pouchdragers.

Doelstellingen onderzoek en innovatie

Voor de komende jaren hebben wij de volgende doelstellingen opgesteld:

  • We brengen knelpunten in kaart en stimuleren onderzoek en innovaties op het gebied van stomazorg en hulpmiddelen.
  • Bij wetenschappelijke onderzoeken die voor stomadragers belangrijk zijn, participeert de Stomavereniging actief vanuit patiëntperspectief.
  • We informeren mensen met een stoma of pouch over innovaties op het gebied van stomazorg en hulpmiddelen.

Onderzoeksagenda

De Stomavereniging staat voor optimale kwaliteit van leven voor mensen met een stoma of pouch. Om dit te helpen realiseren, wil de Stomavereniging een actieve rol spelen bij het stimuleren van onderzoek en innovaties. Een eigen onderzoeks- en innovatieagenda waarmee verbetertrajecten kunnen worden gestimuleerd, helpt daarbij.

De onderzoeks- en innovatieagenda is ontwikkeld door een samenwerking tussen stomadragers en onderzoekers, stomaverpleegkundigen, medisch specialisten, fysiotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten en vertegenwoordigers van leveranciers en fabrikanten van stomahulpmiddelen.

Belangrijke speerpunten in de onderzoeks- en innovatieagenda zijn:

  • Patiënt empowerment in relatie tot samen beslissen
  • Toegankelijkheid van stomazorg in de hele keten
  • Opname van voedingsstoffen en medicatie
  • Huidproblematiek
  • Parastomale hernia (stomabreuk)

De onderzoeksagenda is hier te downloaden.