Word lid of doneer
Word lid of doneer

Stomazorg: Wie doet wat?

Je hebt gehoord dat er een stoma wordt aangelegd. Of je bent met spoed opgenomen in het ziekenhuis waar de stoma is aangelegd. Wat kun je doen en wat mag je verwachten van je medisch specialist en stomaverpleegkundige? Hoe is de stomazorg geregeld? Dat leest je hier.

Stomaverpleegkundige

Een stomaverpleegkundige (of stomaconsulent) is een verpleegkundige die zich in de stomazorg heeft gespecialiseerd. De meeste stomaverpleegkundigen zijn verbonden aan een ziekenhuis. Zij ondersteunen en adviseren mensen die een stoma gaan krijgen en mensen die al een stoma hebben.

Sommige stomaverpleegkundigen werken ook in de thuiszorg en voor bedrijven die stomamaterialen leveren. Je kunt de stomaverpleegkundige al je praktische vragen en dagelijkse problemen over de stoma voorleggen. Voor specifieke vragen over voeding, psychosociale problemen of seksualiteit kunnen zij doorverwijzen naar een specialist.

Medisch specialist

Bij de aanleg van een colostoma of ileostoma kom je vaak bij een Maag Lever Darm-arts (MDL-arts) of internist terecht. Deze specialist bekijkt wat de klachten zijn en bepaalt samen met jou welke behandeling wordt gekozen. De operatie wordt uitgevoerd door een chirurg die gespecialiseerd is in buikoperaties.

Krijg je een urinestoma of neoblaas dan heb je te maken met een uroloog. De uroloog is degene die de diagnose stelt en samen met jou de behandeling kiest. Hij of zij is ook degene die de operatie uitvoert.

In sommige gevallen is de stoma met spoed aangelegd en heeft er geen voorbespreking plaatsgevonden. De medisch specialist heeft in dat geval de stoma al aangelegd. Hij of zij zal je na de operatie controleren en uitleggen hoe het vervolgtraject eruit ziet.

Ziekenhuis

Niet elk ziekenhuis legt alle soorten stoma’s aan of biedt nazorg bij elke soort stoma. Sommige ziekenhuizen voeren geen stomaoperaties meer uit, maar hebben nog wel een stomapoli. Er zijn samenwerkingsverbanden ontstaan tussen ziekenhuizen, zodat ze gezamenlijk kwalitatief goede stomazorg kunnen bieden.

Thuiszorg

De thuiszorg helpt je met de dagelijkse verzorging van je stoma als je dat niet zelf kunt. Je kiest zelf welke thuiszorgorganisatie je wilt. Het is belangrijk dat je goede afspraken maakt met je thuiszorgorganisatie over de zorg die zij wel of niet kunnen verlenen en over wie je eerste aanspreekpunt is. Bedenk dat er grote verschillen zijn tussen thuiszorgorganisaties. Zo heeft de ene thuiszorgorganisatie zelf een stomaverpleegkundige in dienst en de andere niet. Denk bijvoorbeeld ook aan 24-uurszorg voor het geval je ’s nachts een lekkage krijgt. Niet alle thuiszorgorganisaties leveren deze zorg.

Wanneer er in de thuissituatie twijfels zijn of de stomamaterialen wel goed bij je passen, wordt contact opgenomen met de stomaverpleegkundige. De stomazorg die je thuis krijgt, helpt je om je dagelijks leven weer op te pakken. Je mag ervan uit gaan dat eventueel andere organisaties die betrokken zijn bij de verzorging thuis onderling goed afspreken wie wat wanneer doet. En over wanneer contact op wordt genomen met de stomaverpleegkundige in het ziekenhuis, de huisarts of medisch specialist. Zo is het voor jou duidelijk wat je kunt verwachten.

Medisch speciaalzaken

Bij de medisch speciaalzaak bestel je je stomamateriaal en zij bezorgen dit bij je thuis. Zij hebben ook stomaverpleegkundigen in dienst die je advies kunnen geven. Als je meer materialen gebruikt dan gemiddeld, bestaat de kans dat de medisch speciaalzaak contact met je opneemt om te horen of alles goed gaat. Je medisch speciaalzaak kan je adviseren om contact op te nemen met je stomaverpleegkundige in het ziekenhuis.

Fabrikant

De fabrikant ontwerpt en produceert stomamateriaal. Er zijn meerdere fabrikanten die een breed assortiment aan stomamaterialen beschikbaar stellen. Dit maakt het mogelijk om (in overleg met je stomaverpleegkundige) dat materiaal te kiezen dat het beste bij je past. De fabrikant levert zijn stomamaterialen aan medisch speciaalzaken en apotheken, ook wel leveranciers genoemd.