Stomazorg: wie doet wat?

U heeft gehoord dat er bij u een stoma wordt aangelegd. Of u bent opgenomen in het ziekenhuis waar de stoma wordt aangelegd. Wat kunt u doen en wat mag u verwachten van uw medisch specialist en stomaverpleegkundige? Hoe is de stomazorg geregeld? Dat leest u hier.

Stomaverpleegkundige

Een stomaverpleegkundige (of stomaconsulent) is een verpleegkundige die zich in de stomazorg heeft gespecialiseerd. De meeste stomaverpleegkundigen zijn verbonden aan een ziekenhuis. Zij ondersteunen en adviseren mensen die een stoma gaan krijgen (onder andere over de plaatsbepaling) en die al een stoma hebben.

Sommige stomaverpleegkundigen werken ook in de thuiszorg en voor bedrijven die stomamaterialen leveren. U kunt de stomaverpleegkundige al uw praktische vragen en dagelijkse problemen over de stoma voorleggen. Voor specifieke vragen over voeding, psychosociale problemen of seksualiteit kunnen zij eventueel doorverwijzen naar een specialist.

Medisch specialist

Bij de aanleg van een colostoma of ileostoma komt u vaak bij een Maag Lever Darm-arts (MDL-arts) of een internist terecht. Deze specialist bekijkt wat de klachten zijn en bepaalt samen met u welke behandeling wordt gekozen. De operatie wordt uitgevoerd door een chirurg die gespecialiseerd is in buikoperaties.

Krijgt u een urinestoma of neoblaas dan heeft u te maken met een uroloog. De uroloog is naast degene die de diagnose stelt en samen met u de behandeling kiest, ook degene die de operatie uitvoert.

Ziekenhuis

Niet elk ziekenhuis legt alle soorten stoma’s aan of biedt nazorg bij elke soort stoma. Sommige ziekenhuizen voeren geen stomaoperaties meer uit, maar hebben nog wel een stomapoli. Er zijn inmiddels samenwerkingsverbanden ontstaan tussen ziekenhuizen, zodat ze gezamenlijk kwalitatief goede stomazorg kunnen bieden. Via de Stoma Zorgwijzer kunt u kijken welke stomazorg op op welke ziekenhuislocatie wordt geboden.

Thuiszorg

De thuiszorg helpt u met de dagelijkse verzorging van uw stoma als u dat niet zelf kunt. U kiest zelf welke thuiszorgorganisatie u wilt. Het is belangrijk dat u goede afspraken maakt met uw thuiszorgorganisatie over de zorg die zij wel of niet kunnen verlenen en over wie uw eerste aanspreekpunt is. Bedenk dat er grote verschillen zijn tussen thuiszorgorganisaties. Zo heeft de ene thuiszorgorganisatie zelf een stomaverpleegkundige in dienst en de andere niet. Denk bijvoorbeeld ook aan 24-uurszorg voor het geval u ’s nachts een lekkage krijgt. Niet alle thuiszorgorganisaties leveren deze zorg.

Wanneer er in de thuissituatie twijfels zijn of uw stomamaterialen wel goed bij u passen, wordt contact opgenomen met de stomaverpleegkundige. De stomazorg die u thuis krijgt, helpt u om uw dagelijks leven weer op te pakken. U mag ervan uit gaan dat eventueel andere organisaties die betrokken zijn bij de verzorging van uw stoma thuis, onderling goed afspreken wie wat wanneer doet. En wanneer contact op wordt genomen met de stomaverpleegkundige in het ziekenhuis, de huisarts of medisch specialist. Zo is het voor u duidelijk wat u kunt verwachten.

Medisch speciaalzaken

Bij de medisch speciaalzaak (ook wel leverancier genoemd) bestelt u uw stomamateriaal en zij bezorgen dit bij u thuis.  Zij hebben ook stomaverpleegkundigen in dienst die u advies kunnen geven. Als u (tijdelijk) meer materialen gebruikt dan gemiddeld, bestaat de kans dat de medisch speciaalzaak contact met u opneemt om van u te horen of alles goed gaat. Uw medisch speciaalzaak kan u adviseren om contact op te nemen met uw stomaverpleegkundige in het ziekenhuis. Kijk hier voor een overzicht van alle medisch speciaalzaken.

Fabrikant

De fabrikant ontwerpt en produceert stomamateriaal. Er zijn meerdere fabrikanten in Nederland die een breed assortiment aan stomamaterialen beschikbaar stellen. Dit maakt het mogelijk om (in overleg met uw stomaverpleegkundige) dat materiaal te kiezen dat het beste bij u past. De fabrikant levert zijn stomamaterialen aan medisch speciaalzaken en apotheken, ook wel leveranciers genoemd. Kijk hier voor een overzicht van alle fabrikanten.