Disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld ter ondersteuning, niet ter vervanging, van de relatie bestaande tussen de sitebezoeker en zijn of haar arts. We hebben de informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat informatie verouderd, onvolledig of incorrect is. De samenstellers van de site zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor mogelijke schade of nadeel, voortkomend uit eventuele onjuiste of onvolledige informatie op deze website.

Wilt u de redactie attenderen op onjuistheden? Meent u rechten te kunnen ontlenen aan tekst en beeldmateriaal op de website? Neem dan contact op met de de Stomavereniging.