Word lid of doneer
Word lid of doneer

Disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld ter ondersteuning, niet ter vervanging, van de relatie bestaande tussen de sitebezoeker en zijn of haar arts. We hebben de informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat informatie verouderd, onvolledig of incorrect is. De samenstellers van de site zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor mogelijke schade of nadeel, voortkomend uit eventuele onjuiste of onvolledige informatie op deze website.

Wil je de redactie attenderen op onjuistheden? Meen je rechten te kunnen ontlenen aan tekst en beeldmateriaal op de website? Neem dan contact op met de Stomavereniging.

Copyright

Op de fotografie, infographics en teksten van www.stomavereniging.nl rust copyright. Gebruik ervan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf is strafbaar. Voor verzoeken tot overname van een of meerdere onderdelen van deze site kan contact opgenomen worden met de Stomavereniging. De Stomavereniging beslist, in overleg met de maker, of en tegen welke condities overname eventueel wordt toegestaan.