Word lid of doneer
Word lid of doneer

Missie en strategie

De Stomavereniging is een vrijwilligersorganisatie die werkt met een Verenigingsbestuur (kortweg het bestuur) en een Ledenraad. Het bestuur zet samen met de directeur de beleidslijnen uit. De Ledenraad is de toezichthouder.

Missie

De Stomavereniging staat voor optimale kwaliteit van leven voor mensen met een stoma of pouch.

De Stomavereniging zet haar missie en kerntaken in het meerjarenbeleidsplan. Elk jaar verschijnt er een jaarplan waarin de hoofdlijnen van beleid verder zijn uitgewerkt.

Jaarplan 2024

Wat zijn onze plannen voor het jaar 2024? Hoe zorgen we voor verdere informatieverstrekking en kennisontwikkeling? Welke evenementen gaan we dit jaar organiseren en wat bieden wij op het gebied van lotgenotencontact, belangenbehartiging, lobby en participatie in onderzoek?

Download jaarplan 2024

Download jaaractiviteiten 2024

Strategisch meerjarenplan

Hoe werken wij de komende jaren aan samenwerking, uitwisseling, onderzoek & innovaties en kwaliteit & preventie?

Download het strategisch meerjarenplan

Waar gaat de Stomavereniging voor?

  • De Stomavereniging dwingt goede en toegankelijke stomazorg af.
  • De Stomavereniging is het platform voor het uitwisselen van informatie en ervaringen.
  • De Stomavereniging stimuleert innovatie op het gebied van stomazorg en hulpmiddelen.
  • De Stomavereniging signaleert maatschappelijke knelpunten en neemt deze weg.
  • De Stomavereniging realiseert strategische samenwerkingsverbanden en financieringsarrangementen.