Word lid of doneer
Word lid of doneer

Peilingen 2021

Re-integreren: wat zijn jouw ervaringen?

Centraal in dit onderzoek stond de vraag hoe re-integreren met een stoma wordt ervaren, welke klachten en beperkingen in werk er door een stoma kunnen ontstaan en wat kan helpen om het re-integreren en het werken met een stoma te verbeteren. De groep die door het stoma moest stoppen of veranderen van werk is nader beschouwd. Middels een online vragenlijst, opgesteld in samenwerking met de ervaringsdeskundigen Stomavereniging, werden antwoorden op de onderzoeksvragen verkregen. In totaal namen 1130 respondenten deel. Na selectie op in- en exclusiecriteria bleef een onderzoekspopulatie van 672 respondenten over.

Uit het onderzoek blijkt dat re-integratie naar werk na een stoma in 75% van de gevallen naar tevredenheid verloopt. Toch neemt het aantal uren dat gewerkt wordt af na het aanleggen van een stoma en moet 18,8% veranderen van functie of stoppen met werk. Aspecten die re-integratie kunnen bevorderen zijn, naast het verder verbeteren van de stoma-specifieke kennis onder bedrijfsartsen, onder meer het zorgen voor passende sanitaire voorzieningen en begrip van werkgever en collega’s. In de toekomst kan worden onderzocht hoe het re-integreren en werken met een stoma verloopt bij mensen die pas kort een stoma hebben.

Neuropathie bij kanker

Twee derde van de (ex-)kankerpatiënten die tijdens of na hun kankerbehandeling last krijgt van neuropathie. Ze ervaren daardoor pijn of klachten aan zowel handen als voeten. Dat kan grote impact hebben op het dagelijks leven. Als mensen met kanker voorafgaand aan hun behandeling worden geïnformeerd over neuropathie, ervaren zij minder vaak beperkingen én meer begrip van hun omgeving. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en Stomavereniging onder 3752 mensen die kanker hebben of hebben gehad en neuropathie kregen.

Zorgen en angst bij kanker

Bijna negen op de tien (ex-)kankerpatiënten in Nederland maakt zich zorgen of is angstig. Deze gevoelens komen het meest voor rondom de diagnose en behandelingen, maar ook na afronding van behandelingen kampt driekwart nog steeds met zorgen of angst. Deze gevoelens hebben bij 70 procent van de patiënten grote tot zeer grote negatieve impact op de kwaliteit van hun leven. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en Stomavereniging onder 5323 mensen die kanker hebben of hebben gehad.

Vergoedingen en verkrijgbaarheid van stomahulpmiddelen

Veel stomadragers ervaren beperkingen bij het verkrijgen van de juiste hulpmiddelenzorg, blijkt uit het onderzoek door vergoedgeregeld.nl en Stomavereniging. Dat kan en moet anders! Er is nog een wereld te winnen voor stomadragers.