Word lid of doneer
Word lid of doneer

Colofon

Deze website heeft tot doel om mensen met een stoma, pouch of neoblaas, én hun naasten en andere geïnteressserden of direct-betrokkenen informatie te verstrekken over de aanleg van en het leven met een stoma, pouch of neoblaas. Daarnaast geeft de Stomavereniging informatie over haar belangrijke taak als belangenbehartiger. De website biedt informatie aan bezoekers over informatiebijeenkomsten of bijeenkomsten voor lotgenotencontact.

De informatie op deze website valt onder de verantwoordelijkheid van de Stomavereniging. De inhoud wordt niet beïnvloed door adverteerders.

Redactie

Jan Hobbelen
Masja Volders
Marlies Jansen

Foto’s

Joris Aben
Martine Sprangers
Eric Borghs
Coloplast, Eurotec BV en Hollister voor gebruik diverse foto’s

Illustraties & Infographics

Karin Schwandt en Randy Beker
Maartje Kunen

Vormgeving en Techniek

Bureau 390