Colofon

Doel

Deze website heeft tot doel om mensen met een stoma, pouch of neoblaas, én hun naasten en andere geïnteressserden of direct-betrokkenen informatie te verstrekken over de aanleg van en het leven met een stoma, pouch of neoblaas. Daarnaast geeft de Stomavereniging informatie over haar belangrijke taak als belangenbehartiger. De website biedt informatie aan bezoekers over informatiebijeenkomsten of bijeenkomsten voor lotgenotencontact. Via de site is onderling contact mogelijk via de Community, door het delen van ervaringen.

De informatie op deze website valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van de Stomavereniging. De inhoud wordt niet beïnvloed door adverteerders, behalve de informatie die bij ‘nieuws van adverteerders’ is opgenomen. De inhoud van die berichten valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie.

Redactie

Annerieke Nieuwenhuijse
Barbara Warnar
Anne Braakman

Medisch inhoudelijke redactie

Ton Naber (MDL-arts)
Arjen Noordzij (uroloog)
Anthony van de Ven (chirurg)
Annette Gardien en Barbara Weterings (stomaverpleegkundigen)

Foto’s

Martine Sprangers
Eric Borghs
Coloplast, Eurotec BV en Hollister voor gebruik diverse foto’s

Infographics

Karin Schwandt en Randy Beker

Films

Hakuna Matata, science & media

Vormgeving

John de Jong, DvM United

Techniek
Bob van der Panne, Gillz

Bron

Delen van teksten van de oude website (2013-2016), onder redactie van Rietje Krijnen, zijn hergebruikt voor deze website.

Copyright

Op de fotografie, infographics en teksten van www.stomavereniging.nl rust copyright. Gebruik ervan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf is strafbaar. Voor verzoeken tot overname van een of meerdere onderdelen van deze site kan contact opgenomen worden met de Stomavereniging. De Stomavereniging beslist, in overleg met de maker, of en tegen welke condities overname eventueel wordt toegestaan.