De Ledenraad is het hoogste orgaan van de Stomavereniging. Zij ziet erop toe dat het bestuur opereert volgens de prioriteiten en de doelen die de leden aandragen. De Ledenraad vertegenwoordigt alle leden van de Stomavereniging en denkt vanuit hun perspectief mee over het beleid. Onlangs is een nieuwe Ledenraad gestart. We stellen ze graag aan je voor! Leden Arie van Noordenne, Boy Da Costa Gomez, Leo Heus en Thijs Fonville starten met hun tweede termijn in Ledenraad.

Betty Frankemölle

Geboren in: 1956
Beroep: Gepensioneerd sinds 2023
Soort stoma: ileostoma

“Ik wil het hebben van een stoma beter bespreekbaar maken en uit de taboesfeer halen. Waar mogelijk wil ik ook belangen behartigen o.a. door het geven voor voorlichting. Ik wil vooraf benadrukken dat nog heel veel mogelijk is als je een stoma hebt, al dan niet met hulpmiddelen en/of aanpassingen. Ook wil ik meedenken in beleid en wat er verder op het pad komt.”

Hans Beckers

Geboren in: 1971
Beroep: Senior Grouplead
Soort stoma: colostoma

“Als trots bezitter van mijn stoma wil ik graag mijn kennis/kunde en ervaring delen met een breder publiek. Verder wil ik mij inzetten voor een gezonde vereniging met een breed draagvlak zowel binnen als buiten de vereniging.  En ook samen met het bestuur richting geven en mede het beleid bepalen.”

Desmond van Hoeven

Geboren in: 1991
Beroep: Gastheerschap in de horeca
Soort stoma: ileostoma

“Na het Stoma-Event op 21 juni, ben ik nog meer gemotiveerd geraakt, er is nog genoeg te doen.”

Hans Keus

Geboren in: 1948
Beroep: Pensionado
Soort stoma: ileostoma

“Ik heb sinds 21 jaar een ileostoma en ben dus redelijk ervaringsdeskundige. Ik wil graag mijn ervaring van jaren inzetten voor de vereniging. Vanuit mijn ervaring in beleidsmakende functies en strategische besluitvorming lijkt het me boeiend om in de ledenraad dit in te kunnen brengen.”

Hans Meijboom

Geboren in: 1951
Beroep: Gepensioneerd, was directeur-eigenaar mkb onderneming, nu directeur financiële holding
Soort stoma: colostoma

“Voor en tijdens het Stoma-Event op Papendal heb ik mij als stomadrager/nieuw lid welkom en prettig gevoeld. Ik schat in dat ik, gezien mijn beschikbare tijd en opgedane ervaringen, een positieve en actieve rol voor mij in de organisatie kan ontstaan. In de groenten- en fruitwereld, maar ook in ons grote huisgezin daarvoor, heb ik steeds geleerd te anticiperen op gebeurtenissen, snel te reageren en acteren. Daarna in de hotel- restaurantwereld heb ik mij heel fijn gevoeld in de contacten met de gasten, het personeel, de leveranciers en dienstverleners. maar ook vond ik mijn weg bij de Franse ambtenaren om gecertificeerd bedrijf te worden voor bijvoorbeeld ‘Handicap & Tourisme’ subsidies te ontvangen bij grote investeringne met het oog op ontvangst van personen met een beperking. Gedrevenheid en optimisme typeren mij wanneer ik gemotiveerd ben. Juiste houdingen en aanpassingsvermogen zijn mij al vaak toegedicht. Ik vermoed daarom van enige betekenis te kunnen blijven in geval het gewenst wordt dat ik plaats neem in de Ledenraad.

Heiko Lesterhuis

Geboren in: 1963
Beroep: Rijksambtenaar
Soort stoma: colostoma

“Kan een goede toevoeging zijn voor de vereniging. Leuk om mee te beslissen en te praten over de plannen voor de komende jaren.”

Pierre Rorijs

Geboren in: 1961
Beroep: Treinmachinist/ Personeelsplanner en manager
Soort stoma: colostoma

“Ik heb sedert 13 jaar een stoma. In het begin had ik het er erg moeilijk mee. Al vrij snel heb ik contact gezocht met de Stomavereniging om ermee te leren om te gaan. Na ca. 1 jaar heb ik de knop omgezet en ben mijn ervaringen met een stoma gaan gebruiken om andere (potentiële stomadragers te helpen op vele gebieden. Materialen, gebruik en het omgaan met een stoma. Dit geeft mij veel voldoening. Toch zie ik de laatste tijd dat er steeds meer bezuinigd wordt en materialen niet meer te verkrijgen zijn of uit de vergoedingen gehaald worden. Ik zou mij graag d.m.v. zitting nemen in de ledenraad hard willen maken voor alle stomadragers (in spe).”

Tineke Plessen

Geboren in: 1956
Beroep: Voormalig directeur/bestuurder middelgrote kinderopvang organisatie (100  medewerkers) 
Soort stoma: ileostoma

“Ik vind het fijn om mee te denken hoe we de stomavereniging nog sterker/toegankelijker kunnen maken en daarmee het leven voor een grotere groep stomadragers op een kwalitatief hoger niveau te kunnen brengen. Tevens om mijn capaciteiten op dit niveau weer wat meer in te zetten. Dit naast het meer uitvoerende werk wat ik doe voor de stomavereniging: geven van gastlessen, inloop organiseren en bezoekdienst. Ook in de commissie wetenschap en onderzoek gezeten. Maar die is tijdelijk opgeheven.”

Vinn de Jong

Geboren in: 1968
Beroep: Gepensioneerd
Soort stoma: ileoanale pouch

Graag wil mij mee sterk maken, voor mensen c.q. Lotgenoten met en o.a. een Pouch. Ikzelf had in eerste instantie een Iieo-Stoma (2007) en later een Pouch (2012), merk dan ook regelmatig dat het hebben van een pouch, nog een onbekend is qua Stoma. Bij zowel Ziekenhuizen, huisartsen en praktijken, verzekeraars en ook zorgleveranciers, dan wel niet lotgenoten. Als vrijwilliger (nu alweer 15 jaar) heb ik binnen de Stomavereniging verschillen functies mogen bekleden. En wil mij dan daarom de aankomende 4 jaar ook sterk maken en blijven inzetten voor mensen, lotgenoten met een Stoma!”

Mike van Ommen

Geboren in: 1961
Beroep: Hoofd verkoop logistiek
Soort stoma: ileostoma

“Ik stel mij graag kandidaat om mijn bijdrage te leveren aan dit fantastische initiatief. Heb al veel baat aan de informatie van de Stomavereniging gehad.”

Tags:
  • Deel dit bericht via