De Stomavereniging heeft samen met Pharos en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) zogeheten praatkaarten ontwikkeld. De praatkaarten helpen artsen en verpleegkundigen om beter uitleg te geven aan mensen die een stoma krijgen, maar moeite hebben om medische informatie te begrijpen. Bijvoorbeeld doordat ze de taal (nog) niet spreken.

1 op de 3 Nederlanders heeft moeite om informatie over gezondheid of zorg te vinden, te begrijpen en te beoordelen en op basis daarvan de juiste beslissingen te nemen. Bijvoorbeeld doordat ze niet kunnen lezen of de Nederlandse taal (nog) niet begrijpen. Deze mensen zijn beperkt gezondheidsvaardig.

Voorlichting bij aanleg stoma

Bij de aanleg van een stoma zijn goede begeleiding en uitleg van de arts en stoma-, MDL- of oncologieverpleegkundige essentieel om goede keuzes te maken en te leren omgaan met een stoma. Maar wat als iemand de informatie en uitleg niet begrijpt?

Uit onderzoek blijkt dat mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden minder uitgebreide voorlichting krijgen. Ze begrijpen immers minder goed wat de arts of verpleegkundige ze vertelt. Dit leidt er uiteindelijk toe dat deze mensen adviezen niet goed opvolgen, langer doorlopen met problemen, afhankelijker zijn van anderen en hun stoma minder goed kunnen verzorgen. Kortom, hun kwaliteit van leven en hun gezondheid hebben er onder te lijden. Met de praatkaarten wil de Stomavereniging de situatie van deze groep mensen helpen verbeteren.

Eenvoudig en overzichtelijk

Bij de ontwikkeling van de praatkaarten is advies gevraagd aan mensen met een stoma, stomaverpleegkundigen en zogenaamde taalambassadeurs. Dit zijn mensen die zelf laag gezondheidsvaardig zijn. Het taalgebruik is eenvoudig en overzichtelijke tekeningen geven duidelijke uitleg over allerlei aspecten van een stoma. In deze eerste praatkaarten wordt uitleg gegeven over een stoma bij darmkanker. De komende jaren wil de Stomavereniging het aanbod voor mensen die minder gezondheidsvaardig zijn uitbreiden. Bijvoorbeeld met praatkaarten over andere stomasoorten en filmpjes die ingesproken zijn in verschillende talen.

De praatkaarten zijn tijdens het jaarcongres van de beroepsvereniging voor stomaverpleegkundigen (V&VN Stomaverpleegkundigen) aangeboden. Ook gaven medewerkers van de Stomavereniging er een workshop over laaggeletterdheid in de spreekkamer.

Praatkaarten over longkanker, prostaatkanker en leukemie

Naast de praatkaarten over darmkanker, zijn er ook praatkaarten beschikbaar over longkanker, prostaatkanker, leukemie en lymfeklierkanker. De thema’s zijn:

Via deze link kun je de praatkaarten bij Pharos downloaden. Voor meer informatie kun je terecht op de websites van Longkanker NederlandHematon en de ProstaatKankerStichting.

Tags:
  • Deel dit bericht via