Ruim een kwart van de kankerpatiënten vindt dat hun bedrijfsarts tekortschiet in de begeleiding. In hun ogen ontbreekt het de arts aan specifieke kennis over kanker. Dat terwijl de ziekte grote gevolgen heeft voor hun werk. Bij negen op de tien mensen wordt de werksituatie aangepast, zes op de tien ervaart financiële gevolgen en een op de tien verliest zelfs zijn baan. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) onder 3.500 (ex-)kankerpatiënten en 602 naasten naar de impact van kanker op hun werk.

Kennis en expertise over kanker ontbreekt

Slechts 45 procent van de patiënten wordt begeleid door een bedrijfs- of verzekeringsarts. De meeste mensen maken met die arts een persoonlijk plan van aanpak, bespreken medische klachten en krijgen re-integratiebegeleiding. Veel patiënten zijn tevreden over de begeleiding van de bedrijfsarts, maar ruim een kwart van hen geeft echter aan iets gemist te hebben in de begeleiding. Ze missen vooral kennis en expertise over kanker, de behandeling en de gevolgen ervan. Ze voelen zich onbegrepen en geven de begeleiding van de bedrijfsarts een rapportcijfer 4,6.

Bedrijfsartsen schieten vaak te kort

,,Wij vinden deze resultaten zorgwekkend. Bedrijfsartsen schieten nog te vaak te kort in de begeleiding van kankerpatiënten. Kennis over kanker en de gevolgen daarvan lijkt te ontbreken”, zegt directeur-bestuurder van NFK, Arja Broenland. NFK zal de resultaten van het onderzoek onder de aandacht brengen van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. Ook roept ze bedrijfsartsen en aanverwante disciplines op om zich beter te verdiepen in de korte en lange termijn gevolgen van kanker.

Gevolgen werksituatie vaak onbesproken

Uit het onderzoek blijkt ook dat de ziekte en de behandeling grote gevolgen hebben voor de werksituatie van patiënten. Twee derde van de zorgverleners in het ziekenhuis bespreekt die gevolgen met hun patiënt niet. Volgens NFK valt hier nog een wereld te winnen. Het onderzoek laat namelijk zien dat wanneer het wél besproken wordt, dit voor negen van de tien patiënten van meerwaarde is. Dat de impact op de werksituatie groot is blijkt uit het feit dat bij bijna 90 procent van de patiënten de werksituatie is aangepast. Zo melden vijf op de tien mensen zich (gedeeltelijk) ziek, stopt een kwart (tijdelijk) met werken en gaat een kwart (tijdelijk) minder uren werken. Logisch dus dat zes op de tien mensen aangeven er financieel op achteruit te gaan.

Eén op de tien verliest baan door kanker

Opvallend is ook dat 6 procent van de patiënten ontslagen wordt en dat bij 4 procent hun contract niet wordt verlengd. Dat betekent dat een op de tien mensen zijn baan verliest vanwege de kanker(behandeling). ,,Dat lijkt een laag percentage, maar dit is onacceptabel hoog. Deze mensen worden dubbel benadeeld,” zegt Broenland. ,,Het is natuurlijk extra vervelend als je naast je zorgen om je gezondheid, ook nog je baan verliest en financiële zorgen krijgt als gevolg van kanker. We doen daarom een dringend beroep op het begrip van werkgevers en de politiek, en vragen hen te zoeken naar een andere oplossing dan ontslag.”

Meer info

Tags:
  • Deel dit bericht via