Hoe leg je eenvoudig uit wat een stoma is en hoe een stoma werkt? Deze vragen waren de aanleiding voor het ontwikkelen van onze eerste animatie over colostoma. In het najaar volgen nog drie animaties: over ileostoma, urinestoma en kind met een stoma. Stomaverpleegkundigen kunnen de animaties gebruiken en ze zijn ook beschikbaar op de website van de Stomavereniging.

Behoefte aan simpele informatie

Tussen de 1,3 en 2,5 miljoen Nederlanders zijn laaggeletterd. Deze mensen hebben zoveel moeite met lezen en schrijven dat hun dagelijks functioneren wordt belemmerd. Twee op de drie laaggeletterden is autochtoon Nederlander en één op de drie heeft een niet-westerse achtergrond.

Veel mensen die laaggeletterd zijn, hebben ook beperkte gezondheidsvaardigheden. Dit betekent dat zij het lastig vinden om informatie over gezondheid te begrijpen en toe te passen. In vervolg op de praatkaarten die de Stomavereniging vorig jaar ontwikkelde, staat 2019 in het teken van de ontwikkeling van animaties. Deze komen niet alleen beschikbaar in het Nederlands, maar ook in andere talen zoals Engels, Turks, Marokkaans en Frans.

Gebruik in de spreekkamer

Uit onderzoek onder stomaverpleegkundigen (2017) bleek dat zij zelf ook regelmatig mensen tegenkomen in hun spreekkamer die het lastig vinden om de informatie over het krijgen van een stoma te begrijpen. Op de vraag ‘wat zou helpen’ gaven zij aan dat zij graag plaatjes en beeldmateriaal willen gebruiken in verschillende talen. Hier komt de Stomavereniging nu aan tegemoet. Bij het krijgen van een stoma staat je wereld op zijn kop, laat staan wanneer je er moeite mee hebt om te begrijpen wat er gaat gebeuren of hoe je de stoma moet verzorgen.

Lancering op internationaal congres over stomazorg in Rome

Op 26 juni 2019 wordt de animatie over colostoma in het Engels gelanceerd tijdens een internationaal congres over stomazorg. Daar geeft de Stomavereniging een presentatie over lage gezondheidsvaardigheden en wat zorgverleners kunnen doen om ervoor te zorgen dat informatie beter wordt begrepen.

Tags:
  • Deel dit bericht via