De kwaliteit van leven van mensen die meer dan 25 jaar een urinestoma hebben, wordt over het algemeen als goed ervaren. Dit blijkt uit onderzoek van Dr. H. Cobussen-Boekhorst, verpleegkundig specialist continentie en urinestomazorg van het Radboudumc. De kwaliteit van leven werd niet zozeer beïnvloed door de urinestoma, maar door onderliggende ziekten of complicaties.

Waarom dit onderzoek?

In de literatuur was nog weinig bekend over mensen die meer dan 25 jaar een urinestoma hebben. In die tijd was verpleegkundige zorg niet standaard. Tegenwoordig zien stomaverpleegkundigen hun patiënten voor en na de operatie; en als ze al langer een stoma hebben. De onderzoekers waren daarom benieuwd welke factoren bijdragen aan een verbetering of juist verslechtering van kwaliteit van leven bij een urinestoma, zodat zij de stomazorg verder kunnen verbeteren.

Hoe kun je het leven voor urinestomadragers verbeteren?

Tijdens de eerste jaren, als iemand net een urinestoma heeft, is informatie en begeleiding heel belangrijk voor een goede kwaliteit van leven. Zorgaanbieders moeten eerlijke informatie geven, zonder zich te concentreren op barrières. Leven met een urinestoma moet echter niet worden onderschat vanuit medisch oogpunt.

De begeleiding die patiënten tegenwoordig ontvangen, wordt over het algemeen als zeer goed ervaren in deze groep. Maar uit de resultaten blijkt ook dat het belangrijk blijft om seksualiteit te bespreken en partners of zorgverleners te betrekken en ook de hulp van lotgenoten. Multicenter studies en prospectieve follow-up met betrekking tot kwaliteit van leven kunnen meer inzicht geven in de ervaren kwaliteit van leven. Lees hier het volledige verslag

Tags:
  • Deel dit bericht via