De in 2012 verschenen richtlijn ‘Stomazorg Nederland’ van de V&VN is vernieuwd. De Stomavereniging heeft aan de werkgroep deelgenomen om deze richtlijn aan te passen. Er is nu onder andere meer aandacht voor irrigeren. Hieronder de 5 belangrijkste wijzigingen:

High output bij ileostoma

High output, oftewel een te hoge stomaproductie, komt regelmatig voor bij een ileostoma. Dit kan uitdroging of nierfalen veroorzaaken en is een belangrijke reden voor heropname of langere opnameduur. De vernieuwde richtlijn bevat een protocol en twee aanbevelingen over de high-output stoma:

  • Adviseer als stomaverpleegkundige algemene aanbevelingen omtrent gezonde voeding
  • Zorg dat iedere ileostomadrager voor ontslag uit het ziekenhuis mondeling en schriftelijk passende informatie krijgt over medicatieopname, voeding en vochtinname en het gebruik van extra zout van zowel een stomaverpleegkundige als diëtist.

Omgaan net een parastomale hernia (stomabreuk)

Uit onderzoek blijkt dat bijna 1 op de 2 stomadragers een parastomale hernia ontwikkelt. Vandaar dat er in de herziene richtlijn aandacht is voor de beste methodiek voor de behandeling en preventie. De vernieuwde richtlijn bevat verschillende preventieve interventies zoals leefstijladviezen, buikspieroefeningen pre-operatief en adviezen over het voorkomen van verhoogde druk op de buik.

Risicofactoren voor complicaties

In de vorige versie van de richtlijn was wel aandacht voor complicaties bij stomadragers, maar niet voor de risicofactoren die kunnen zorgen voor een complicatie. Denk bijvoorbeeld aan een spoedoperatie zonder pre-operatieve plaatsbepaling van de stoma, de ervaring van de chirurg, slechte kwaliteit van het darmweefsel, een patiënt met een hogere leeftijd of een patiënt met een hoog BMI. In de nieuwe richtlijn luidt de aanbeveling dan ook: ‘Zorg dat de stomadrager kennis heeft van de risicofactoren en de verschijnselen van potentiële complicaties of problemen.’

Een stoma en chemotherapie

Voor een stoma tijdens of na chemotherapie was in de vorige richtlijn weinig aandacht, terwijl we in de praktijk zien dat veel stomadragers chemotherapie krijgen of bestraald worden. Dit kan gevolgen hebben voor het dragen van een stoma, bijvoorbeeld meer risico op huidproblemen. De aanbeveling in de richtlijn luidt: Wees als stomaverpleegkundige bewust van het verhoogde risico op dehydratie en lekkage bij stomadragers met een dubbelloops ileostoma bij behandeling met chemotherapie.

Inzet van irrigeren (darmspoelen)

Irrigeren kan bijdragen aan de kwaliteit van leven van stomadragers. Als het goed gaat en iemand is eraan gewend, kan het in het meest gunstige geval betekenen dat je 24 uur vrij bent van ontlasting. Ondanks de voordelen die het kan opleveren, is irrigeren niet voor elke stomadrager een verstandige keuze. Zo is het af te raden bij onder andere chemotherapie, de ziekte van Crohn en hartfalen. De richtlijn bevat een duidelijke werkwijze voor colon irrigatie inclusief patiëntinstructies.

Lees hier de volledige richtlijn Stoma Zorg Nederland.

Bron: V&VN

Tags:
  • Deel dit bericht via