ijna driekwart (74%) van de mensen die een stoma hebben gekregen ten gevolge van kanker weet niet welke ziekenhuizen gespecialiseerd zijn in behandeling voor hun eigen kankersoort. Daarnaast heeft tweederde voorafgaand aan de behandeling niet stil gestaan bij de keuze voor het ziekenhuis. Het is belangrijk dat mensen zich realiseren dat er een keuze is, aldus Hans Sureveen, interim directeur van de Stomavereniging. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) deed onderzoek onder 7376 mensen die kanker hebben of hebben gehad. 750 van hen hebben een stoma ten gevolge van kanker.

Patiënten hebben een keuze

Dit is de boodschap die NFK en de Stomavereniging willen meegeven aan hun achterban. Ook is het belangrijk om te weten dat er verschil is tussen ziekenhuizen. Kanker wordt steeds complexer en de oncologische zorg steeds gespecialiseerder. “Voor vrijwel alle vormen van kanker geldt dat de ontwikkelingen snel gaan, dat de mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling steeds ingewikkelder worden en dat artsen een behoorlijk aantal patiënten moeten zien en behandelen voor voldoende klinische ervaring. Niet elk ziekenhuis biedt voor elke kankersoort het juiste specialisme. Het is daarom belangrijk dat patiënten bewust kiezen voor een ziekenhuis”, aldus Arja Broenland, directeur-bestuurder van NFK.

Keuze gebaseerd op ‘van horen zeggen’

62% van de respondenten heeft niet stil gestaan bij de keuze voor het ziekenhuis. Van de mensen die hier wel bij stil hebben gestaan heeft 72% actief naar informatie gezocht en/of met iemand overlegd hierover. Dit deden ze met name bij de huisarts, medewerkers van het ziekenhuis of met naasten/bekenden.

De meeste mensen gaan naar een ziekenhuis omdat het dichtbij is, of omdat ze het al kennen. Van de ondervraagden zijn zes op de tien mensen binnen een half uur in het ziekenhuis waar ze behandeld worden. Ruim driekwart ervaart geen problemen met reizen. Daarnaast geeft bijna de helft van de respondenten aan bereid te zijn te reizen zo lang als nodig is voor de zorg van een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in hun vorm van kanker. Slechts één op de tien geeft aan hiervoor maximaal een half uur te willen reizen.

Achteraf andere keuze gemaakt

Een op de vier patiënten die een stoma hebben gekregen ten gevolge van kanker zou achteraf iets anders hebben gedaan als het gaat om de keuze voor een ziekenhuis. Van hen zou bijna de helft (beter) hebben uitgezocht wat voor hen het juiste ziekenhuis was, 35 procent zou (eerder) voor een gespecialiseerd ziekenhuis hebben gekozen en drie op de tien zou (eerder) een second opinion hebben gedaan. Lees hier meer resultaten specifiek over leden met een stoma.

Uit het onderzoek blijkt ook dat twee op de tien patiënten daadwerkelijk een second opinion hebben gehad. Hoogopgeleiden en mensen onder de 50 jaar vaker dan laag- en middelbaaropgeleiden en ouderen.

Tags:
  • Deel dit bericht via