‘Mijn stoma heeft veel in mijn leven veranderd. Ik ben daardoor meer over mijn leven gaan nadenken. Ik ga er vanuit dat ik nog jaren te leven heb maar ben door mijn stoma en wat ik met mijn gezondheid heb meegemaakt wel over het einde gaan nadenken. Dus heb ik ook maar een testament op laten stellen. Met een plekje voor de Stomavereniging erin. Zij helpen me zo bijzonder, laat ik hen dan later helpen.’

Wat voor dit lid van de Stomavereniging heel gewoon is, is dat voor andere leden niet. Over testamenten en nalaten denken we liever niet teveel na. We schuiven dat het liefst voor ons uit. Anderen gaan ervan uit dat niemand hun nalatenschap nodig heeft omdat die te gering van omvang is. Maar dat is niet het geval.

Beperkte inkomsten

De meeste patiëntenverenigingen – dat geldt ook voor de Stomavereniging – hebben te maken met teruglopende en onzekere inkomsten. Subsidies die vroeger zo goed als vast stonden, zijn dat niet meer of ze zijn (veel) lager geworden. Wij zijn daarom meer dan vroeger aangewezen op onze leden met een stoma of pouch en hun naasten voor extra inkomsten.

Zeer dankbaar

Van tijd tot tijd ontvangen we een nalatenschap. De omvang daarvan varieert, maar altijd is het een prachtig gebaar. Regelmatig informeren leden naar de mogelijkheid ons in hun testament op te nemen. Inmiddels hebben we ook al een aantal erfenissen mogen ontvangen. Begrijpelijkerwijs zijn we deze erflaters zeer dankbaar.

Vertrouwen schenken

Daar komt bij dat alleen al de wetenschap dat er mensen zijn die aan ons nalaten, vertrouwen schenkt. Aan ons maar vooral ook aan onze leden. Dat er anderen zijn die aan hen denken, is dermate opbeurend dat het daadwerkelijk de kwaliteit van hun leven verhoogt.

Leden helpen

Wat we met het geld uit aanvullende bronnen doen? Onze leden beter helpen. Nu en straks. Door meer voorlichting te geven over het leven met een stoma of pouch. Meer contact mogelijk te maken met anderen die met vergelijkbare problemen kampen. Nog beter de belangen van onze leden te behartigen.

Vraag de brochure aan

Heel concrete zaken dus. Waarvoor elke gift welkom is. Het is uiteraard ieders eigen keuze om de Stomavereniging iets na te laten. Maar mocht je ons een warm hart toedragen, en heb je in de mogelijkheid ons in je testament op te nemen? Dan geven we graag meer informatie over het onderwerp, inclusief praktische tips. Mail naar info@stomavereniging.nl onder vermelding van ‘nalatenschappen’.

Tags:
  • Deel dit bericht via