Patiëntenorganisaties roepen minister Tamara van Ark van Medische Zorg en Sport op om de zorg rondom medische hulpmiddelen te verbeteren. De Stomavereniging schreef samen met Dwarslaesie Organisatie Nederland, NLNet en KorterMaarKrachtig een brandbrief, waarin ze aandringt op het nakomen van afspraken die vijf jaar geleden al zijn gemaakt. Dit geldt met name voor mensen die een complexe hulpvraag hebben. Zij worden soms nog altijd van het kastje naar de muur gestuurd.

Ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland maken gebruik van medische hulpmiddelen zoals stomamaterialen, incontinentiematerialen, prothesen of hulpmiddelen voor thuisdialyse. In de praktijk krijgt lang niet iedereen het hulpmiddel waar hij of zij recht op heeft, of alleen tegen torenhoge kosten omdat het niet vergoed wordt. Patiëntenorganisaties ontvangen hier steeds vaker schrijnende signalen over.

Functioneringsgericht voorschrijven

Hulpmiddelen zijn essentieel voor de kwaliteit van leven en functioneren van mensen die er afhankelijk van zijn. Zonder passend hulpmiddel wordt je immers belemmerd in je doen en laten. Enkele jaren geleden heeft de minister samen met alle betrokken partijen hierover afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn in 2018 vastgelegd in het Kwaliteitsregister van het Zorginstituut Nederland.

Kern van die afspraken is dat de de hulpmiddelengebruiker als persoon centraal staat. Dit wordt ook wel functioneringsgericht voorschrijven genoemd. Bij stomamateriaal betekent dit bijvoorbeeld dat een stomaverpleegkundige die een hulpmiddel voorschrijft, dus verder kijkt dan alleen naar welk product het beste de ontlasting en urine opvangt. Er wordt ook gekeken of deze producten de beste oplossing zijn om het leven zoveel mogelijk te kunnen leiden zoals de stomadrager dat wil. Uit pilots blijkt dat functioneringsgericht voorschrijven ook een positief effect heeft op de zorgkosten, omdat er direct een passende oplossing wordt voorgeschreven waardoor onnodige lange termijn complicaties worden voorkomen.

Brandbrief

‘Op papier is het nu goed geregeld, maar in de praktijk blijkt dat de situatie na 5 jaar nog onvoldoende veranderd is’, zegt Jan Hobbelen, directeur van de Stomavereniging. ‘Mensen die gebruik moeten maken van deze hulpmiddelen zijn hiervan de dupe, met vaak serieuze persoonlijke gevolgen zoals aan huis gekluisterd zijn met ernstige lichamelijke klachten.’ Daarom heeft de Stomavereniging samen met Dwarslaesie Organisatie Nederland, NLNet en KorterMaarKrachtig een brandbrief geschreven om de politiek op te roepen tot actie. Zodat iedereen in Nederland dié zorg krijgt die zij nodig hebben, tegen acceptabele kosten. Zo kan iedereen, met of zonder aandoening, kwaliteit van leven hebben en volop deelnemen aan de maatschappij.

Tags:
  • Deel dit bericht via