We hebben iets te vieren! Een jaar geleden is het Meldpunt Stomazorg officieel gelanceerd. Het Meldpunt Stomazorg is dé plek om ervaringen met stomazorg te delen. Het doel is om de kwaliteit van stomazorg te borgen en daar waar het nodig is te verbeteren. Belangrijk is dat stomadragers de zorg krijgen die zij nodig hebben en past bij hun leefstijl. De stomaverpleegkundige bepaalt samen met de stomadrager wat daar voor nodig is. In veel gevallen gaat dit goed, maar soms loopt het ook anders. In beide gevallen is het waardevol om dit te melden via het Meldpunt Stomazorg. Dat wat goed gaat moeten we immers borgen!

140 meldingen

Inmiddels zijn wij een jaar verder en hebben wij 140 meldingen binnen gekregen. Dit zijn vooral meldingen van stomadragers en stomaverpleegkundigen. De meldingen die binnenkomen gaan over bijvoorbeeld hulpmiddelen die niet tijdig geleverd kunnen worden, hulpmiddelen die vervangen worden, vergoeding van hulpmiddelen, maar ook meldingen waarbij stomadragers juist heel tevreden zijn over de zorg die zij krijgen. In de eerstvolgende Vooruitgang kunnen jullie een uitgebreid interview lezen over het Meldpunt en wat wij daarmee bereikt hebben. Voor nu blijft het belangrijk om meldingen te doen, zodat wij de kwaliteit van stomazorg kunnen monitoren en verbeteren.

Een meldpunt voor iedereen

Het Meldpunt Stomazorg is er voor iedereen die te maken heeft met stomazorg. Stomadrager, stomaverpleegkundigen maar ook medisch speciaalzaken en fabrikanten kunnen meldingen doen. Heb je iets meegemaakt met betrekking tot je stomahulpmiddelen en/of de behandeling waar je ontevreden over bent of vragen over hebt? Krijg je bijvoorbeeld niet de plak die jou is voorgeschreven of wordt het stomazakje dat is voorgeschreven, toch niet vergoed? Maar ook als je juist wél tevreden bent, wil je dit misschien graag delen.

Laat je ervaring weten via het Meldpunt Stomazorg

Laat jouw ervaring, positief of negatief, weten via het Meldpunt Stomazorg. Want als wij weten wat er misgaat in de stomazorg, kunnen we dit melden aan bijvoorbeeld beleidsmakers en zoeken naar oplossingen. Maar we horen het ook graag als het wél goed gaat!

  • Deel dit bericht via