Als Stomavereniging streven we ernaar dat alle mensen met een stoma of pouch goede zorg krijgen, mee kunnen doen in de maatschappij en zoveel mogelijk kunnen genieten van het leven. Gedurende het jaar 2022 hebben de ruim 150 vrijwilligers, het bestuur, de ledenraad en het landelijk bureau zeker niet stilgezeten. Hoe wij dat het afgelopen jaar hebben gedaan, is mooi in beeld gebracht in het Jaarverslag 2022.

Parels van impact

Graag lichten wij onze drie ‘parels van impact’ uit, die in het jaarverslag zijn terug te vinden:

  • ‘Een stoma is een medische noodzaak; je hebt recht op die hulpmiddelenzorg die nodig is om je leven te kunnen leiden’
    De Stomavereniging komt op voor belangen van alle stomadragers en bewaakt de beschikbaarheid en kwaliteit van de stomahulpmiddelenzorg. De Stomavereniging vervult daarom een trekkende rol in het landelijke Platform Stoma Hulpmiddelen (PSH) en beheert namens alle branchepartijen het Meldpunt Stomazorg. Het Meldpunt Stomazorg is begin 2022 gelanceerd. In dat jaar zijn alle 140 meldingen zijn besproken en waar mogelijk opgelost of in bemiddeld.
  • ‘Je kan alleen maar zin in het leven hebben als het leven je zin geeft’
    Het krijgen van een stoma is niet niks en heeft een enorme impact op je leven. De Stomavereniging ontwikkelde daarom het online veerkrachtprogramma Sterk met Stoma door naar een combinatie met persoonlijke coaching. Deelnemers worden drie maanden lang begeleid door een gecertificeerde coach en werken zo in combinatie met het online programma aan hun persoonlijke doelen en veerkracht. Maar liefst 300 mensen volgden in 2022 het ontwikkelde online programma Sterk met Stoma. Het programma wordt per 1 januari 2023 vergoed en gepromoot door zorgverzekeraar a.s.r.
  • ‘Het is de beste vorm van therapie, lotgenotencontact en boost van het zelfvertrouwen die ik in jaren heb meegemaakt.’
    Voor het eerst organiseerde de Stomavereniging samen met Outward Bound Nederland een uniek weekend voor jongeren met een stoma. Onder professionele begeleiding werkten de deelnemers aan persoonlijke groei, zelfvertrouwen en weerbaarheid. Tijdens avontuurlijke outdoor activiteiten krijgen de deelnemers handvatten om hun leven op te pakken en daar regie over te nemen. Tegelijk beleven zij een gezellige, leuke tijd met lotgenoten. In 2024 wordt dit nieuwe initiatief doorgezet.

Stomavereniging in 2022 en in de toekomst

Wil je dat we in 2023 en de jaren daarna ons goede werk kunnen voortzetten? Word dan lid van de Stomaverenging of doneer. Samen zijn we sterker!

Tags:
  • Deel dit bericht via