Het Meldpunt Stomazorg is de plek om ervaringen met stoma materialen en -hulpmiddelen te delen. Beheerder Arnica Nijhof werkt samen met de voorzitter en de directeur van de Stoma vereniging aan structurele oplossingen. ‘Het vergoeden van stomamateriaal gaat gelukkig meestal goed, maar niet bij iedereen.’

Hoe is het gesteld met de kwaliteit en toegankelijkheid van de stomazorg? Dat is voor Arnica Nijhof, belangenbehartiger en beleidsadviseur van de Stomavereniging, een belangrijke vraag. Ze beheert het Meldpunt Stomazorg, de plek om ervaringen over stomazorg te delen. En ze maakt deel uit van het Platform Stomahulpmiddelen, waar ze met verzekeraars, leveranciers en medisch speciaalzaken overlegt hoe je het beste met die meldingen kunt omgaan.

Het meldpunt is niet alleen bedoeld voor stomadragers, maar ook voor stomaverpleegkundigen, fabrikanten en medisch speciaalzaken, legt Arnica uit. ‘Ook zij hebben namelijk te maken met problemen. Bijvoorbeeld met de levering van hulpmiddelen. Die komen te laat, en een enkele keer zelfs helemaal niet. Soms kunnen we daar iets aan doen, en dan handelen we natuurlijk snel. Soms kunnen we er weinig aan doen met z’n allen, bijvoorbeeld als het te maken heeft met het personeelstekort of een tekort aan grondstoffen. Maar dan weten we in elk geval wat er aan de hand is.’

Functioneringsgericht voorschrijven
Het doel van het meldpunt en het platform is de kwaliteit van de stomazorg. Dit gebeurt op basis van zogeheten functioneringsgericht voorschrijven. Het idee is dat je als stomadrager de hulpmiddelen krijgt die je nodig hebt en die bij jouw levensstijl passen. Dat bepaal je samen met je stomaverpleegkundige of je arts. Denk dan aan zakken, plakken, huidbeschermende crèmes en steunbanden.
Arnica: ‘In principe zou je die hulpmiddelen moeten krijgen. En als ze onder je verzekering vallen, moet de zorgverzekeraar ze ook betalen. Maar daar is soms discussie over.’
Als er iets misgaat of juist iets heel goed verloopt, kun je dat laten weten aan het Meldpunt Stomazorg. ‘Zo bewaken we de kwaliteit.’

Structurele oplossing
Het vergoeden van stomamateriaal gaat gelukkig meestal goed, maar niet bij iedereen. ‘Het komt bijvoorbeeld voor dat de zorgverzekeraar een bepaald product niet nodig vindt en daarom niet vergoedt. Of een medische speciaalzaak geeft aan een bepaalde plak niet op voorraad te hebben, en stuurt een andere, die minder goed past. Als dat één keer voorkomt, kun je beter even zelf een telefoontje plegen. Maar als het vaker gebeurt, laat het ons dan weten.’
Het meldpunt is eigenlijk een soort peilstok voor de kwaliteit van de stomazorg, aldus Arnica. ‘We zijn op zoek naar structurele oplossingen, en die vinden we in overleg met leveranciers, verzekeraars en stomaverpleegkundigen.’
Dat overleg vindt plaats in het Platform Stomahulpmiddelen. Arnica trekt hierin samen op met Sanne Blom, de voorzitter van de Stomavereniging, en Jan Hobbelen, de directeur. ‘Dat overleg werkt vaak goed, want de meeste deelnemers aan het platform zijn gemotiveerd om de situatie van stomadragers te verbeteren. Gezien de verschillende belangen is de sfeer relatief goed. Alleen is helaas niet alles mogelijk, bijvoorbeeld vanwege wetgeving of regels op het gebied van financiering.’

Lijmrestverwijderaars
Een voorbeeld is de vergoeding van lijmrestverwijderaars. Deze zijn volgens de wet een schoonmaakmiddel, en worden daarom niet vergoed. ‘En dat terwijl je ook kan zeggen dat het om een huidbeschermingsmiddel gaat, dat wel weer voor vergoeding in aanmerking komt. Daar komen we vooralsnog niet zo goed uit.’
Ook in andere opzichten zijn de lijmrestverwijderaars een lastig punt. ‘Sommige stomadragers geven aan dat ze deze niet vaak nodig hebben en dat ze de kosten zelf kunnen betalen. Aan de andere kant zijn er mensen met flinke huidproblemen die lijmrestverwijderaars dagelijks moeten gebruiken. Dit om verergering van de klachten te voorkomen, en daarmee uiteindelijk dus ook hogere zorgkosten te vermijden.’
Hieruit blijkt wel weer dat functioneringsgericht voorschrijven een mooi principe is, aldus Arnica. ‘Uiteindelijk kijkt de stomadrager samen met de stomaverpleegkundige wat nodig is. Daarom vind ik wel dat dit voldoende reden zou moeten zijn om lijmrestverwijderaars voor vergoeding in aanmerking te laten komen.’
Het Meldpunt Stomazorg maakt ook inzichtelijk waar de zorg voor stomadragers beter kan. ‘Samen met onze inspanningen in het Platform Stomahulpmiddelen, wordt voor alle betrokken partijen inzichtelijk waar het in het proces knelt. Hierdoor ontstaat begrip voor elkaars positie en rol. Zo kunnen we er samen verbetering in brengen. Het is soms nog wat abstract, omdat we in de beginfase zitten. Maar we zijn op de goede weg, daar zijn we het allemaal over eens.’

Zo bereik je het Meldpunt Stomazorg
Heb je iets meegemaakt met je stomahulpmiddelen of de behandeling waar je ontevreden over bent of vragen over hebt? Krijg je bijvoorbeeld niet de plak die jou is voorgeschreven of wordt het stomazakje dat is voorgeschreven, toch niet vergoed? Of ben je juist wél tevreden? Laat je ervaring, positief of negatief, weten via het Meldpunt Stomazorg. Het meldpunt is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, via 030 634 3910. Liever schriftelijk je melding doen? Dat kan natuurlijk ook.

Tags:
  • Deel dit bericht via