Word lid of doneer
Word lid of doneer

Klachtenregeling

De Stomavereniging doet haar uiterste best om diegenen die zich tot haar wenden voor informatie, advies, belangenbehartiging en/of lotgenotencontact zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er in deze dienstverlening zaken fout gaan. In deze klachtenprocedure is vastgelegd hoe u een klacht kunt indienen bij de Stomavereniging en hoe deze klacht wordt afgehandeld. Wanneer u een klacht indient, veronderstelt de Stomavereniging dat u haar toestemming geeft, om waar nodig advies in te winnen over de afhandeling.

Klacht indienen

De rol van klachtenfunctionaris wordt vervuld door de voorzitter of directeur. U kunt uw klacht in een brief aan hen uiten:

Stomavereniging, t.a.v. de voorzitter en/of directeur
Postbus 30510
3503 AH Utrecht

Ook kunt u uw klacht e-mailen aan info@stomavereniging.nl o.v.v. klacht.

Vermeld bij uw klacht:

  • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en evt. e-mail adres
  • Omschrijving van de klacht
  • Welke actie u van de voorzitter en/of directeur verwacht

Hoe wordt uw klacht verwerkt?

Iedere binnengekomen klacht wordt door de voorzitter en/of directeur verzameld in een klachtenmap. De volgende gegevens worden daarbij genoteerd:

  • De datum waarop de klacht binnenkomt;
  • Omschrijving van de klacht;
  • Uw naam, adres, huisnummer, postcode, plaats en telefoonnummer;
  • Omschrijving van de actie die de Stomavereniging onderneemt naar aanleiding van de klacht;
  • Datum waarop de klacht is afgehandeld.

Wij streven ernaar om iedere klacht zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 werkdagen te beantwoorden. Mocht dit niet te verwezenlijken zijn dan wordt u hierover bericht en wordt afgesproken op welke termijn de klacht wordt afgehandeld. Uiteraard zullen wij uw klacht met de uiterste zorgvuldigheid behandelen en zien wij toe op uw privacy.

De binnengekomen klachten worden door de Stomavereniging gebruikt om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren.

Niet tevreden?

Als de klachtenprocedure is afgerond, maar u desondanks ontevreden bent over de wijze waarop de Stomavereniging de klacht heeft behandeld, dan kunt u schriftelijk bij de Centrale Klachtencommissie Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties (NFK) in beroep gaan. Het klachtenformulier, evenals nadere informatie over de procedure, zijn te verkrijgen bij het secretariaat van NFK secretariaat@nfk.nl of telefoon 088 – 0029777.