Deel deze pagina

Ledenraad

De Ledenraad is het hoogste orgaan van de Stomavereniging. De ledenraad vertegenwoordigt alle leden van de Stomavereniging en denkt vanuit hun perspectief mee over het beleid van de Stomavereniging. Zij ziet erop toe dat het bestuur opereert volgens de prioriteiten en de doelen die de leden aandragen.

Wat doet de ledenraad?

 • Denkt mee over de koers van de Stomavereniging en het beleid volgen.
 • Benoemt het verenigingsbestuur.
 • Verantwoordelijk voor de goedkeuring van de jaarrekening, het jaarverslag, strategisch meerjarenplan, jaarplan en begroting.

Samenstelling

De ledenraad bestaat uit 16 leden die allemaal een stoma of pouch hebben. Zij vergaderen minimaal 3 keer per jaar. De leden worden benoemd voor 4 jaar, met een mogelijkheid tot eenmalige verlenging van 4 jaar. Ze worden door de leden gekozen.

Strategische cyclus

Jaarlijks wordt een strategische cyclus gevolgd. De directeur legt dan het strategisch meerjarenplan voor aan het verenigingsbestuur. De ledenraad geeft er vervolgens zijn goedkeuring aan. Daarna wordt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering neergelegd bij de directeur. Het verenigingsbestuur houdt toezicht op het proces, de ledenraad ziet toe op het resultaat.

Verkiezingen 2020

In 2020 zijn er weer nieuwe verkiezingen voor de ledenraad. Begin 2020 is de kandidatenlijst klaar en gaan leden van de Stomavereniging stemmen. Wil jij ook op die lijst? Meld je dan aan!

Hier vind je de profielschets voor leden van de ledenraad. Pas jij in het plaatje? Vul dan dit formulier in en mail het naar info@stomavereniging.nl onder vermelding van ‘Kandidaat Ledenraad’. We zien je aanmelding graag tegemoet! Sluitingsdatum voor aanmelding is 1 februari 2020.

Leden van de Ledenraad

 • Jannie Verheij
 • Paul Stortelder
 • Hans Kaptein
 • Johan de Hoop
 • Marjan Kamphuis
 • Kees de With
 • Dick Heusinkveld
 • Wouter Deelen
 • Bert Gootjes
 • Joke Hagen
 • Pieter Elenbaas
 • Wiebe Tiekstra
 • Eddy Brugman
 • Kees Procee
menu